logga-ligg-tjock

18 brister i Qpoolens simhall måste åtgärdas

18 brister i Qpoolens simhall måste åtgärdas

Qpoolen har under många år fått förfalla medan beslutsfattarna har diskuterat om ett nytt badhus ska byggas eller om det gamla ska renoveras. Miljökontoret förelägger nu fritidsnämnden att åtgärda 18 olika brister, varav en del kan påverka människors hälsa.

Simhallen har under lång tid undgått miljökontorets inspektioner.

– Vi blev tvungna att prioritera ner tillsynen för några år sedan på grund av bristande resurser, men nu är de med i planen igen, förklarar miljökontorets tillsynschef Carina Westerlund.

Qpoolens simhall har förfallit så att miljökontoret nu kräver åtgärder på 18 punkter. Foto: Berit Önell
Qpoolens simhall har förfallit så att miljökontoret nu kräver åtgärder på 18 punkter. Foto: Berit Önell

Den 1 oktober gjorde miljöinspektör Kristin Kröyer ett tillsynsbesök. Hon konstaterade att städningen är bristfällig, delvis beroende på det dåliga underhållet. Trasiga och mögelangripna fogar, spruckna kakel- och klinkersplattor försvårar rengöring. Dörrkarmarna till torrbastun är mögelangripna och tjära tränger genom en vägg i källaren.

Det finns inga skriftliga instruktioner om städmetoder, städfrekvens och städkemikalier. Något aktuellt egenkontrollsprogram finns inte heller.

Under hela 2015 har anläggningen haft problem med vattenkvaliteten. Reningsanläggningen klarar inte kraven. Filter behöver därför backspolas tre gånger i veckan, vilket innebär att 60 kubikmeter vatten i veckan leds ut i dagvattennätet.

Provtagningen av badvattnet sker endast på vardagar och alla avvikelser har inte dokumenterats.

– Halten bunden klor, som bildas när klor angriper smuts och kan vara farlig att andas in, har vid flera tillfällen varit över tillåtna halter, berättar Kristin Kröyer.

Hon konstaterar att vattenprovtagningarna hittills inte visat förhöjda bakteriehalter.

– Men det finns en risk att smuts från golvet ställer till det, säger hon.

Ventilationen är bristfällig. Kemikalier förvaras felaktigt.

Enligt tillsynsrapporten saknar verksamheten kunskap om anläggningens påverkan på människors hälsa.

Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C)  konstaterar att beslutsvåndan om badhusets framtid delvis orsakat bristerna.
Miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C) konstaterar att beslutsvåndan om badhusets framtid delvis orsakat bristerna.

Agne Nilsson (C ), ordförande i miljönämnden, kommenterar att problemen delvis är en följd av beslutsvåndan i badhusfrågan.

– Underhållet har blivit eftersatt som en följd av att man inte kommit till skott med att besluta om att bygga nytt eller renovera, säger han.

Miljönämnden kräver nu provtagning varje dag då simhallen används, redovisning av kapaciteten på reningsanläggningen, dokumentation med information om avvikelser till miljökontoret, utökad städning och avveckling av spinningrummet, alternativt förbättrad ventilation. Trasiga träningsredskap ska lagas eller kasseras, information om hygienregler vid bastubad sättas upp, skor förbjudas vid passage genom badhusdelen och tvål för handtvätt fyllas på vid samtliga tvättställ. Dessa punkter ska vara åtgärdade inom tre månader.

Senast 1 september 2016 ska alla mjukfogar som är mögelangripna, slitna eller saknas åtgärdas, alla ytor med kalkbeläggningar rengöras, egenkontroll inkomma, samtliga kemikalier förvaras inom invallning, städning av ventilationsdon utföras regelbundet och mögelangripet trä tas bort.

Senast den 31 december 2017 ska samtliga kakel och klinkers vara hela och samtliga golv som är slitna och saknar fogar eller har för grova fogar åtgärdas.

– En del av åtgärderna har lagts 2017 och behöver kanske inte vidtas om ett nytt badhus byggs, men allt som kan påverka människors hälsa måste åtgärdas säger Kristin Kröyer.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se