torsjö live vers2

Åtalsanmälan för giftiga järnvägsmassor

Åtalsanmälan för giftiga järnvägsmassor

Miljökontoret har nu åtalsanmält Hässleholms vatten och Trafikverket för miljöbrott på grund av hanteringen av de förorenade järnvägsmassorna som lades upp bakom reningsverket.

Färska preliminära provsvar visar också att marken under upplaget förorenats av bly. Massorna hade förhöjda halter av flera tungmetaller, främst arsenik, men dessa ämnen har låga nivåer i provpunkterna i marken.

Frilagt avslöjade i maj att massorna, som Hässleholms vatten planerat att använda till en vall mot Finjasjöns översvämningar, innehöll otillåtna föroreningar. Därefter krävde miljökontoret att Hässleholms vatten skulle ta nya prover. Dessa visade ännu högre föroreningshalter. Massorna har nu körts till deponi hos Hässleholm Miljö i Vankiva.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen uppmanade redan i juni miljökontoret att åtalsanmäla de ansvariga. Ärendet har dock dragit ut på tiden. Brev till Trafikverket kom bort, dokumentation av transporter av massor från spårbytet på Skånebanan saknades och de som varit ansvariga hade slutat.

Nu har miljökontoret lämnat över utredningen om de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket till polis och åklagare. Foto: Berit Önell
Nu har miljökontoret lämnat över utredningen om de förorenade järnvägsmassorna bakom reningsverket till polis och åklagare. Foto: Berit Önell

För ett par veckor sedan konstaterade miljöchef Sven-Inge Svensson efter ett möte med Trafikverket att miljökontoret inte kommer längre i att utreda ärendet.

– Det troligaste är att en del av de förorenade massorna vid reningsverket kommer från annat håll än spårbytet på Skånebanan. Men vi förstår fortfarande inte hur det har gått till, sa han då.

Nu vill varken Sven-Inge Svensson eller miljöinspektör Per Fribing, som ansvarar för tillsynen av Hässleholms vatten, ge några kommentarer. Åtalsanmälningarna, som skickades till polisen på måndagen, är hemligstämplade.

– Det är förundersökningssekretess, säger Per Fribing.

Men det är ju inte miljökontoret som leder förundersökningen?

– Nej, men vi har beslutat om sekretess för att inte offentligheten ska påverka utredningen, till exempel om de misstänkta läser hur vi formulerat oss, säger Fribing.

Han vill inte säga om något nytt har tillkommit som föranleder denna plötsliga försiktighet, flera månader efter avslöjandet.

– Har du fler frågor får du ta dem med Sven-Inge, säger han.

Frilagt har förgäves sökt Sven-Inge Svensson.

Enligt länsstyrelsen skulle Hässleholms vatten åtalsanmälas för miljöbrott och Trafikverket för felaktig miljöinformation och bristfällig egenkontroll.

När det övre lagret järnvägsmakadam körts bort från ravinen har mer rödbrun makadam och asfaltbitar kommit i dagen.
När det övre lagret järnvägsmakadam körts bort från ravinen har mer rödbrun makadam och asfaltbitar kommit i dagen.

Henrik Brink, vd på Hässleholms vatten, berättar att han fått förhandsinformation om provresultaten för markproverna under upplaget. Samlingsprover på olika djup har tagits på två olika platser. Därutöver har ytterligare två provpunkter använts.

– Alla värden utom ett låg under gränsen för Naturvårdsverkets riktvärden för mindre än ringa risk, berättar Brink.

Blyvärdet en halv meter ner i marken under upplaget var det enda som var förhöjt.

Henrik Brink menar att föroreningarna inte tycks ha spritt sig så mycket i naturen.

– Det känns ändå rätt positivt, säger han.

Ett av markproverna togs i ravinen bakom reningsverket där järnvägsmassor fortfarande ligger synliga, tillsammans med andra massor och diverse skräp, asfaltbitar, byggavfall med mera.

– Vi får nog göra en allmän uppstädning, säger Henrik Brink.

Alla järnvägsmassor i området skulle ha transporterats till deponi senast den 30 september, enligt miljökontorets föreläggande. Men en del ligger alltså kvar.

Per Fribing och Sven-Inge Svensson har varit på plats och tittat, men inte beslutat om vidare åtgärder.

– Det som syntes var mindre mängder. Vi avvaktar tills vi får provsvaren, säger Fribing.

Provsvaren ska vara hos miljökontoret senast den 31 oktober.

Provröret för kontroll av grundvattnet sitter märkligt nog uppströms platsen där upplaget fanns. Eventuella föroreningar lär snarare följa med vattnet nedströms.
Provröret för kontroll av grundvattnet, det vita till höger på bilden, sitter märkligt nog uppströms platsen där upplaget fanns. Eventuella föroreningar lär snarare följa med vattnet nedströms.

Hässleholms vatten har också beställt ett vattenprov för att kontrollera om föroreningarna spritt sig till grundvattnet. Ett provrör sattes för flera veckor sedan på platsen. På grund av sjukdom kunde provet dock tas först på måndagen.

Provröret sitter uppströms platsen där högen med järnvägsmakadam låg. Varför?

– Jag har egentligen ingen kommentar. Vi har anlitat experter som ska kunna det här och jag förutsätter att de gör på rätt sätt, säger Henrik Brink.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se