torsjö live

Ledande politiker på möte om paviljongen

Fyra av musikpaviljongens och Officersparkens försvarare fick på fredagsförmiddagen träffa fyra ledande kommunpolitiker för en dialog i frågan. Inga beslut fattades, men båda sidor lade fram sin syn på ärendet som nu ligger vilande i väntan på länsstyrelsens utredning om en eventuell byggnadsminnesförklaring av paviljongen. SD:s motion om att ändra detaljplanen för att stoppa byggplanerna […]

Kulturnämnden vill driva Markanhuset vidare

Markanhuset får troligen en fortsättning som fritidsgård med kulturinriktning i kommunal regi. Kulturnämnden vill driva verksamheten vidare efter jul. Om nämndens budget inte förändras finns också pengar för 2016. Men det är kommunfullmäktige som avgör Markanhusets framtid vid sitt budgetsammanträde den 30 november. Efter Kulturföreningen Markans konkurs i juni låg verksamheten bara nere några månader. […]