torsjö live vers2

Ledande politiker på möte om paviljongen

Ledande politiker på möte om paviljongen

Fyra av musikpaviljongens och Officersparkens försvarare fick på fredagsförmiddagen träffa fyra ledande kommunpolitiker för en dialog i frågan.

Inga beslut fattades, men båda sidor lade fram sin syn på ärendet som nu ligger vilande i väntan på länsstyrelsens utredning om en eventuell byggnadsminnesförklaring av paviljongen. SD:s motion om att ändra detaljplanen för att stoppa byggplanerna i parken kommer därför inte heller upp nu.

Motionen skulle ha behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott på onsdag, men lyftes från dagordningen när beskedet kom om att länsstyrelsen inlett en utredning.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Evert Storm, Leif Henningsson, Peter Alf och Helena Karlsson berättade för kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), kommunalrådet Mats Sturesson (C ), tekniska nämndens ordförande Lars Olsson (C ) och byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) varför de vill bevara Officersparken med musikpaviljongen på nuvarande plats. Något som över 3 000 hässleholmare har skrivit under på.

De träffade ledande politiker för att diskutera musikpaviljongen och Officersparken, från vänster Evert Storm, Leif Henningsson, Helena Karlsson och Peter Alf. Foto: Berit Önell
De träffade ledande politiker för att diskutera musikpaviljongen och Officersparken, från vänster Evert Storm, Leif Henningsson, Helena Karlsson och Peter Alf. Foto: Berit Önell

– Det blev ingen samsyn eller ställningstagande. De presenterade sin syn på saken, vi lyssnade och beskrev situationen som den är idag, sammanfattar Mats Sturesson mötet som hölls på stadshuset och varade i 45 minuter.

Mats Sturesson (C )
Mats Sturesson (C )

Han vill inte uttrycka någon åsikt om de argument som framlades för områdets bevarande.

– Vi avvaktar vidare ställningstagande tills länsstyrelsen har beslutat i saken, säger Sturesson.

Politikerna betonade att handläggningen följde alla konstens regler inför beslutet 2009 om detaljplanen som säger att femvåningshus tillåts på platsen och att musikpaviljongen ska flyttas.

– I tre av stegen har länsstyrelsen också varit remissinstans, förklarar Sturesson.

Det verkar nu stå klart att de ansvariga inte räknar med att flytta paviljongen utan att den tar skada. Detaljerade ritningar har därför tagits fram.

– Ett sätt att flytta den är att plocka ner den i de bitar som den kan och att de bitar som går att använda sätts upp på den nya platsen medan de andra får nytillverkas, förklarar Sturesson.

Evert Storm och de andra tycker inte att det låter bra när politikerna talar om ”den nya” paviljongen, inte heller att de vill ha dem med i en referensgrupp för paviljongens framtida placering.

– Klart att vi inte vill vara med i en sådan grupp, vi vill ju bevara den här miljön, säger Helena Karlsson.

De befarar att det gått för mycket prestige i frågan.

– Hoppas att länsstyrelsen beslutar om byggnadsminne, så behöver politikerna inte förlora så mycket prestige, säger Helena Karlsson.

Leif Henningsson tycker att det är förvånande att ingen från kommunens sida tillskrivit länsstyrelsen om eventuellt byggnadsminne tidigare.

– Men vi fick beskedet att kommunen inte har någon sådan skyldighet, berättar han.

Peter Alf drar slutsatsen att underlaget för bedömningen av det kulturhistoriska värdet inför beslutet om detaljplanen var bristfälligt. Men i kommunens egen skrift ”Värda att vårda” med underrubriken byggnader och miljöer i Hässleholms kommun beskrivs hela regementsmiljön på T4 som bevaransvärd.

– Under senare år har alltför många gamla, gedigna hus i såväl tätorter som på landsbygden fått skatta åt förgängelsen. Det är nu hög tid att tänka om och att väga in sociala, estetiska och kulturhistoriska aspekter för att få till stånd en aktiv byggnadsvård, skrev Wiola Persson, ordförande i kommunens numera avsomnade byggnadsvårdskommitté som författade skriften 1986.

Även aktionsgruppen avvaktar nu länsstyrelsens beslut. Namninsamlingen kommer dock att fortsätta.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se