torsjö live vers2

Asfaltkross måste tas bort från Skåneleden

Asfaltkross måste tas bort från Skåneleden

All asfaltkross måste nu tas bort från Skåneleden vid Finjasjön. Det kräver miljöinspektör Ida Gundersen i ett föreläggande till kommunens tekniska förvaltning. Hon har tidigare åtalsanmält förvaltningen för miljöbrott på grund av asfalten som enligt provtagning innehåller för höga föroreningshalter och inte heller får användas på det här sättet utan anmälan eller tillstånd.

Skåneledsstatusen kräver också att material med minsta möjliga miljöpåverkan används.

Kommunen har lagt miljöfarlig asfaltkross på fler sträckor av Skåneleden vid Finjasjön. Nu måste all asfalt bort. Foto: berit Önell
Kommunen har lagt miljöfarlig asfaltkross på fler sträckor av Skåneleden vid Finjasjön, här vid Finjasjö park. Nu måste all asfalt bort. Foto: Berit Önell
Beläggningen innehåller många små asfaltklumpar.
Beläggningen innehåller många små asfaltklumpar.

Miljöfarlig beläggning på lederna passar inte heller ihop med kommunens pågående marknadsföring av vandringsleder av hög kvalitet som ska locka turister från hela Europa till den stora vandringsfestivalen Eurorando i september nästa år.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag visste inte om det här, jag tycker att det låter helt olämpligt att använda på vandringslederna, säger Lars-Erik Williams, ekolog på stadsbyggnadskontoret och engagerad i arbetet med lederna.

Han anser att det inträffade är allvarligt på flera sätt.

– Det värsta är om det är skadliga ämnen som använts, men det är också en image-fråga. En sån här sak kan förstöra ett gott rykte, säger han.

Han förutsätter att det handlar om okunnighet hos de ansvariga.

– Men det är inte alls bra, säger han.

Kvalitetsstandard för Skåneleden kräver att lederna byggs med bästa möjliga miljöhänsyn i både material och utförande. Vid erosionsskador ska naturligt lagningsmaterial som passar in i miljön användas. Markägaren och kommunen ansvarar för ledernas skick. På de aktuella platserna vid Finjasjön är kommunen även markägare. Stigar som inte uppfyller kraven kan i värsta fall fråntas statusen som Skåneled.

Frilagt avslöjade för en månad sedan att den miljöfarliga beläggningen utan tillstånd använts på leden och även spolats ut i sjön under översvämningen i vintras.

Åtalsanmälan och provtagning gäller en cirka 200 meter lång sträcka på leden vid det före detta tegelbruket nära Sjörröd. Men asfaltkross har använts på fler delar av leden, bland annat på en längre sträcka förbi Finjasjö park och på en stig till vattnet nedanför villorna, även den normalt översvämmad under vårvintern. På några ställen i Möllerödsområdet har stigar förstärkts med asfaltkross. På Åhusfältet finns ett antal stigar belagda med stora mängder asfaltkross, dock inte nära vatten. Miljökontoret har inte fått in lagstadgad anmälan om återanvändning av avfall i anläggningsarbeten på någon av dessa platser.

Miljökontorets föreläggande gäller nu inte bara den åtalsanmälda sträckan utan all asfaltkross som använts på Skåneleden vid Finjasjön ska vara borttagen senast den 3 december.

Tekniska avdelningen förbjuds att i fortsättningen använda återvunnen asfalt på Skåneleden längs Finjasjön.

På vissa ställen ligger asfalten nära vattnet och på platser som ofta översvämmas under vårvintern.
På vissa ställen ligger asfalten nära vattnet och på platser som ofta översvämmas under vårvintern.

Efter Frilagts uppgifter om asfaltkross på fler ställen har miljökontoret nu inlett samtal med de ansvariga om var mer i kommunen avfallet kan ha placerats. Vid ett tidigare möte mellan miljökontoret, tekniska avdelningen och Peab, som har överlåtit asfalten till kommunen, diskuterades inte detta.

– Då handlade det om hur de ska göra rätt framöver, berättar Ida Gundersen.

Miljökontoret har godkänt en generell anmälan om återanvändning av asfaltkross i anläggningsarbeten från tekniska avdelningen när det gäller vägar, parkeringsplatser och cykelvägar som ska asfalteras.

– Det är något vi kan acceptera så länge det gäller områden som inte är särskilt känsliga. Men om där inte ska asfalteras måste de ha en dialog med oss, säger Ida Gundersen.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se