torsjö live vers2

Vem som släpper ut vad dokumenteras inte

Hässleholms vatten dokumenterar inte vad som släpps ut i slamtorkbäddarna bakom reningsverket och av allt att döma rinner ut i naturen. Några prover tas inte heller på slammet. – Givetvis ska de veta vad de släpper ut där, säger miljöinspektör Ida Gundresen. Hässleholms vattens vd Henrik Brink kommer just från ett möte om slamtorkbäddarna på […]

Kommunens fibersatsning granskas

Konkurrensverket har beslutat granska om Hässleholms kommun bryter mot konkurrenslagstiftningen i samband med sitt fiberprojekt. En förstudie inleds nu, bland annat med anledning av att kommunen nekar privata aktörer grävtillstånd för att skydda sin egen fiberetablering. Konkurrensverket har genom sin omvärldsbevakning noterat att konkurrensfrågorna kring fiberetableringen blivit omskrivna i lokalpressen i Hässleholm. Dessutom har nu […]