torsjö live vers2

Kommunens fibersatsning granskas

Kommunens fibersatsning granskas

Konkurrensverket har beslutat granska om Hässleholms kommun bryter mot konkurrenslagstiftningen i samband med sitt fiberprojekt. En förstudie inleds nu, bland annat med anledning av att kommunen nekar privata aktörer grävtillstånd för att skydda sin egen fiberetablering.

Konkurrensverket har genom sin omvärldsbevakning noterat att konkurrensfrågorna kring fiberetableringen blivit omskrivna i lokalpressen i Hässleholm. Dessutom har nu ett anonymt tips med uppgifter om att grävtillstånd nekas kommit till myndighetens tipstelefon.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Det är bland annat det som är intressant för oss, men vi har precis börjat titta på ärendet, berättar Martin Bäckström, sakkunnig på Konkurrensverket och handläggare i ärendet.

Han förklarar att han nu förbereder en skrivelse med ett antal frågor till kommunen. Den kommer att skickas under denna vecka.

Alla tips leder inte till granskning hos Konkurrensverket.

– Nej, vi inleder en förstudie om vi bedömer att tipset har en viss substans och kan vara intressant i relation till konkurrenslagstiftningen, alltså att saken kan utgöra en överträdelse av konkurrensreglerna, säger Bäckström.

Han berättar att förstudien kommer att ta tre-fyra månader.

– Syftet med den är att se om det finns tillräckligt underlag för ett beslut att prioritera ärendet vidare och utreda fullt ut, säger han.

En förstudie görs alltid innan Konkurrensverket sätter igång en större utredning.

Om Konkurrensverket efter utredning anser att konkurrenslagen överträtts leder det i regel till en domstolsprocess.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
19/10 Ord mot ord om fiber till alla invånare
20/10 Borgerliga alliansen träffade IP-Only
29/10 Folkets väl vill riva upp beslut om fiber

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se