torsjö live vers2

Folkets väl vill riva upp beslut om fiber

Folkets väl vill riva upp beslut om fiber

Folkets väl vill upphäva beslutet om kommunal fibernätsetablering. I en motion till kommunfullmäktige ifrågasätter partiet grunden för beslutet i maj eftersom uppgifter nu kommit fram om att det fanns åtminstone en privat aktör som var beredd att bygga ett fibernät till alla invånare i kommunen. Folkets väl kräver också att beslutet om att begränsa konkurrensen genom att förbjuda markavtal och grävtillstånd för privata företag upphävs.

Folkets väl ansåg redan tidigare att fiberetablering inte ligger inom kommunens ansvars- och kompetensområde och deltog därför inte i fullmäktiges beslut i maj.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu anser partiet att beslutet fattades på felaktiga grunder och citerar den antagna fiberetableringsplanen. Där anges ett av de avgörande motiven för att kommunen ska äga fibernätet: ”Det har inte gått att hitta exempel på privata aktörer som de facto tagit ett helhetsansvar som inkluderar mycket små tätorter och landsbygden.”

Folkets väl skriver att detta inte stämmer eftersom företaget IP-Only i ett brev nyligen påminde kommunen om att man redan vid ett möte med kommunalråden i februari presenterade sitt erbjudande om en helhetslösning för fiberetablering i hela kommunen, liknande de projekt som pågår i Osby och Simrishamn.

Kommunens tekniska förvaltning har beslutat att neka markavtal och grävtillstånd för nya aktörer. De som redan är verksamma får dock fortsätta. Detta anser Folkets väl också strider mot den fria konkurrensen och mot kommunallagens likabehandlingsprincip.

Björn Widmark och Mikael Björklund i Folkets väl yrkar i första hand att kommunfullmäktiges beslut om fiberetableringen rivs upp, så att det kan beredas med korrekt underlag och i andra hand att fullmäktige klargör att beslutet inte ska föranleda konkurrensbegränsning gentemot andra fibernätsintressenter. Dessutom kräver partiet att fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att upphäva det besked om konkurrensbegränsning genom att neka markavtal och grävtillstånd som lämnats av tekniska förvaltningen i ett brev till fiberintresserade företag, daterat den 7 oktober.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:
19/10 Ord mot ord om fiber till alla invånare
20/10 Borgerliga alliansen träffade IP-Only

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se