Gruppen-3a-328x120

Slambäddar bara för tillfälligt bruk i 40 år

Slambäddar bara för tillfälligt bruk i 40 år

Miljökontoret tycks ha blundat för hanteringen av avloppsslam bakom reningsverket i Hässleholm i mer än 40 år. Reningsverkets tillstånd från 1973 säger att befintliga slamtorkbäddar ”kommer vid behov att användas för tillfällig uppläggning av slam”. Men de har använts kontinuerligt tills nu.

Efter en anmälan om att avloppsslammet rinner rakt ut i naturen, är bäddarna tagna ur drift tills vidare och Hässleholms vatten måste nu förklara sig inför miljökontoret.

Slamtorkbäddarna är nu tömda och tagna ur drift. Foto: Berit Önell
Slamtorkbäddarna är nu tömda och tagna ur drift. Foto: Berit Önell

Något särskilt tillstånd med miljövillkor finns inte för slamtorkbäddarna. Provtagning sker inte och det finns ingen dokumentation av vad för slags slam som töms där, hur mycket eller av vem. Enligt Hässleholms vattens vd Henrik Brink registreras slambilarna inte när de kommer och förarna kan på egen hand köra in till bäddarna som inte är inhägnade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Frilagt avslöjade för några dagar sedan att avloppsslam som bedömts alltför förorenat för reningsverket rann rakt ut i naturen. Slammet tömdes i bäddarna som är öppna mot vegetationen med bara en låg jordvall som avgränsning på baksidan. Bottenplattorna verkar dessutom otäta eftersom växtligheten trängt igenom dem.

Detta har miljökontoret tydligen inte haft några invändningar mot under alla år, vilket miljöinspektör Ida Gundersen inte vill kommentera. Hon hänvisar till miljöchef Sven-Inge Svensson.

Miljöchef Sven-Inge Svensson vill inte uttala sig om varför miljökontoret inte tidigare har haft invändningar mot hanteringen av avloppsslam i de så kallade slamtorkbäddarna bakom reningsverket.
Miljöchef Sven-Inge Svensson vill inte uttala sig om varför miljökontoret inte tidigare har haft invändningar mot hanteringen av avloppsslam i de så kallade slamtorkbäddarna bakom reningsverket.

Hur kan ni ha godkänt det här tidigare om det inte fungerar utan slam rinner ut i naturen?

– Jag kan inte kommentera det, jag är inte insatt i vad vi gjort tidigare och borde ha gjort tidigare, säger även han.

Han vill inte säga något om att tillståndet bara gäller tillfällig lagring av slam och betonar att miljökontoret ännu inte tagit ställning i ärendet.

Men är det inte lite oroande om miljökontoret sett mellan fingrarna eller missat det här under så lång tid?

– Jag kan för lite för att överhuvudtaget uttala mig. Det här är dina uppgifter, det kan bli hur fel som helst om jag säger något. Per Fribing, som är ordinarie handläggare, har semester en vecka till. Jag vill höra vad min inspektör säger.

Något kan du väl säga? Ida har skrivit frågor med anledning av hur det såg ut, Hässleholms vatten har slutat använda bäddarna och Brink har själv sagt att det behövs åtgärder?

– Det är bra, men jag är inte tillräckligt insatt och jag har inte pratat med den som normalt handlägger. Det är väl inte orimligt att jag får prata med honom innan jag säger något, så brått kan det inte vara att jag uttalar mig, säger Svensson.

Sedan miljökontorets besök för ett par veckor sedan har verksamheten alltså upphört. Slambilarna kör istället direkt till deponi på Hässleholm miljös anläggning i Vankiva.

Den 3 november tömdes bäddarna på 164,5 ton slam som i Vankiva dokumenterades som 15 lastbilslass förorenat avfall av klassen icke farligt avfall, IFA. Provtagning gjordes dock inte i Vankiva heller. IFA-slam kostar idag 940 kronor per ton plus moms att lämna, vilket skulle bli 154 630 kronor, om fullt pris betalas. Faktura är inte skickad ännu.

164,5 ton slam tömdes i förra veckan ur slamtorkbäddarna, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.
164,5 ton slam tömdes i förra veckan ur slamtorkbäddarna, sådant som bedömts för smutsigt för reningsverket.

Det slam som tömts i slamtorkbäddarna har, enligt Brink, varit sådant som reningsverket inte kan ta hand om, exempelvis på grund av tungmetaller, eller har större partiklar. Slambilar som tömt enskilda avloppsbrunnar har lämnat bottensatsen. Slam från rengöring av dagvattenledningar, pumpstationer och reningsverk har också hamnat här.

Förra gången bäddarna tömdes var, enligt handlingar från Hässleholm miljö, i september 2013. Då lämnades totalt 1 782 ton, inklusive slam från två vassbäddar. Det blev 170 lastbilslass, till ett pris på 235 kronor per ton plus moms, en total kostnad på 523 427 kr.

Senast på onsdag, den 18 november, ska Hässleholms vatten ha svarat på Ida Gundersens frågor om slamtorkbäddarna.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
8/11 Reningsverket släpper avloppsslam i naturen
9/11 Vem som släpper ut vad dokumenteras inte

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se