torsjö live vers2

Tillförordnade chefer blir ordinarie

Tillförordnade chefer blir ordinarie

Mats Svensson blir teknisk chef och Jan Karlsson blir stadsbyggnadschef. Det beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott vid ett extra sammanträde på onsdagen.

Båda förvaltningscheferna har varit tillförordnade och blir nu ordinarie.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fackförbundet Vision har slagit larm om arbetsmiljöproblem på grund av den långa handläggningstiden för tillsättningen av den tekniske chefen. Från årsskiftet ska chefen leda den nya organisationen där det tekniska bolaget ska ingå. Enligt facket har många i personalen mått mycket dåligt av ovissheten kring hur organisationen ska fungera efter sammanslagningen.

Alla i personalen på Hässleholm Teknik AB har dock erbjudits att flytta över till kommunen.

– Vi vet ännu inte om det kan bli någon övertalighet på sikt. Hela organisationen måste gås igenom först, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) som beklagar att tillsättningen av den tekniske chefen drog ut på tiden.

– Det krävdes diskussioner i många led, i både kommunstyrelsens och tekniska nämndens presidium, ledningsgrupperna för tekniska förvaltningen och Hässleholm Teknik AB samt flera fackliga organisationer.  Men det borde gått snabbare, det tog för lång tid. Vi kanske ska titta över hur rekryteringsprocessen ska gå till i framtiden. Vi ska kunna komma till beslut ett par veckor efter att rekryteringsprocessen avslutats, säger hon.

Nu tog det betydligt längre tid. De första intervjuerna gjordes redan i början på september.

Nu snabbas tillsättningarna på genom att protokollet omedelbart justerades. Tjänsterna kan därmed också tillsättas med omedelbar verkan.

Ett 20-tal personer hade sökt chefstjänsterna.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) och Ulf Erlandsson (SD) deltog inte i beslutet eftersom de ville ha en annan teknisk chef.

Pär Palmgren gillade inte heller idén att avveckla Hässleholm teknik AB och deltog därför inte i beslutet att föreslå överlåtelse av rörelse och inkråm till kommunen till en köpeskilling av fem miljoner kronor netto. Maskiner och inventarier värderas till 13,3 miljoner kronor. Efter avdrag för kostnader och förutbetalda intäkter återstår de fem miljonerna. Kommunen tar därmed över ansvaret för alla Hässleholm Teknik AB:s avtal och för kommunal fastighetsskötsel, lokalvård och skötsel av allmän platsmark och kvartersmark. Medel till köpeskillingen ska lånas upp.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se