torsjö live vers2

Landshövdingen drog upp luckan till sjön

Landshövdingen drog upp luckan till sjön

Landshövding Margareta Pålsson återinvigde den restaurerade Vinslövssjön genom att öppna dammluckan till den nya fiskvägen. Foto: Berit Önell
Landshövding Margareta Pålsson återinvigde den restaurerade Vinslövssjön genom att öppna dammluckan till den nya fiskvägen. Foto: Berit Önell

Landshövding Margareta Pålsson öppnade dammluckan och släppte på vattnet till den nyanlagda fiskvägen inför en stor publik. Det var många Vinslövsbor som ville vara med när den restaurerade Vinslövssjön återinvigdes på måndagseftermiddagen.

Enligt de ansvariga ska det nu dröja 25 år innan sedimentet i sjön har växt till samma nivå igen.

Den högtidliga ceremonin inleddes med musik av KD-politikern Arne Dahlström på klarinett. Därefter hälsade kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) välkommen, berättade kort om det unika restaureringsprojektet och tackade alla som arbetat med det, särskilt de ideella krafterna i Vinslövsalliansen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Hatten av för Vinslövsalliansen, sa också landshövdingen beundrande.

Länsstyrelsen har bidragit med 900 000 kronor till projektet genom så kallat LOVA-bidrag, lokala vattenvårdsprojekt. Totalt var projektets budget på 1,8 miljon kronor.

– Det är viktigt att kampen mot övergödda sjöar och vattendrag fortsätter och särskilt här i Skåne som är landets största jordbrukslän, förklarade Margareta Pålsson och slog också fast att Vinslövs attraktionskraft kommer att öka genom restaureringen av Vinslövssjön.

Projektledaren Per Nilsson från kommunens tekniska förvaltning berättade mer i detalj om restaureringsarbetet där så stora mängder sediment har grävts upp från bottnen i den konstgjorda sjön att dubbelt så mycket vatten nu får plats. 60 000 kubikmeter vatten har fyllts på.

100 ton kväve och tolv ton fosfor har också lämnat sjön tillsammans med sedimentet, vilket innebär att sjön blir betydligt friskare samtidigt som vattenkvaliteten i Hanöbukten förbättras. Sedimentet har provtagits och visat sig vara ofarligt. Det kan därför också komma till nytta som täckningsmaterial på avfallsanläggningarnas deponier.

Många Vinslövsbor kom till återinvigningen av Vinslövssjön där bland andra kommunens projektledare Per Nilsson talade.
Många Vinslövsbor kom till återinvigningen av Vinslövssjön där bland andra kommunens projektledare Per Nilsson talade.

– Roligt att engagemanget för projektet varit så stort och att det gått så bra, säger Per Nilsson efter invigningen.

Konsulten Tuve Lundström från Naturvårdsingenjörerna förklarar att han inte känner till något liknande projekt i sådan omfattning som Vinslövssjön. Han berättar att både sjöns och Vinne ås status kommer att följas upp framöver. Bland annat ska fisken och de fridlysta tjockskaliga målarmusslorna i ån inventeras i samarbete med Kristianstads vattenrike.

– Vattenriket har redan ett antal punkter där de följer upp musslor och fisk. Därför är det bättre att vi lägger in detta i deras program och gör det tillsammans så att vi inte går om varandra, säger han.

Förhoppningsvis kan inventeringen inledas till våren. Musslorna har inte tidigare inventerats i den övre delen av Vinne å. Oron blev stor att musslor hade kvävts vid en incident i restaureringsarbetet i början på juni då stora mängder sediment fördes ut i ån. Lyckligtvis hittades inga döda musslor. Länsstyrelsen uppmanade dock kommunen att se till att även denna del av ån inventeras.

Vattnet släpptes på till den nya fiskvägen som är cirka 100 meter lång.
Vattnet släpptes på till den nya fiskvägen som är cirka 100 meter lång.

Per Nilsson och Tuve Lundström berättar att de funderat på hur sjön ska kunna bevaras frisk.

– Det är inte enkelt, vi får räkna med att sedimentlagret växer till igen efterhand, säger Per Nilsson.

Men även tillväxten av nytt sediment har en positiv effekt.

– Det är en stor miljövinst att sjön fungerar som en sedimentfälla, så att sediment inte kommer ut i ån istället, säger Per Nilsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se