torsjö live vers2

Lex Sarah-utredning om flyktingbarn avslutad

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har avslutat ärendet där Hässleholms kommun lex Sarah-anmälde sig själv för allvarliga missförhållanden i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. IVO rapporterar dock fortlöpande om barnens situation i Hässleholm och andra kommuner till regeringen. Socialnämnden beslöt att göra en lex Sarah-anmälan eftersom lagens krav på kvalitet i verksamheten inte fullt ut […]

Nej till byggnadsminne för musikpaviljongen

Officersparken med musikpaviljongen blir inte byggnadsminne. Länsstyrelsen kommer inte att utreda saken vidare. Underlaget bedöms inte tillräckligt för en byggnadsminnesförklaring. Men de som arbetat för att bevara området tänker inte ge upp. – Vi ska sätta oss och diskutera vad vi ska göra nu, säger Evert Storm som tillsammans med Leif Henningsson i augusti-september arrangerade […]

Lång väntan på elverk till äldreboende

Boende och personal på äldreboendet Solgården i Hästveda fick vänta länge på att räddningstjänstens elverk skulle transporteras från Hässleholm när de var strömlösa efter stormen Gorm som drog in över södra Sverige i söndags kväll. Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt vill nu att behovet av stationära elverk på de äldreboenden som ligger längst från Hässleholm ses […]