torsjö live vers2

Lex Sarah-utredning om flyktingbarn avslutad

Lex Sarah-utredning om flyktingbarn avslutad

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har avslutat ärendet där Hässleholms kommun lex Sarah-anmälde sig själv för allvarliga missförhållanden i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn. IVO rapporterar dock fortlöpande om barnens situation i Hässleholm och andra kommuner till regeringen.

Socialnämnden beslöt att göra en lex Sarah-anmälan eftersom lagens krav på kvalitet i verksamheten inte fullt ut kunde upprätthållas på grund av det stora antalet nyanlända flyktingbarn. Bland annat fick nyanlända barn på grund av brist på nya platser sova på madrasser på golvet i befintliga familjehem .

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

IVO uttrycker förståelse för de påfrestningar som den ”extraordinära situationen” innebär för socialnämnderna i landet.

– IVO förutsätter att socialnämnden utifrån sitt ansvar analyserar och bedömer situationen och planerar för att kunna tillgodose nödvändiga behov samt att kommunen hanterar detta på en kommunövergripande nivå, skriver IVO i sitt beslut.

Rapporteringen till regeringen gäller både belastningens konsekvenser för flyktingbarnen och för andra målgrupper inom socialnämndens övriga verksamheter.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se