Gruppen-3a-328x120

Nej till byggnadsminne för musikpaviljongen

Nej till byggnadsminne för musikpaviljongen

Officersparken med musikpaviljongen blir inte byggnadsminne. Länsstyrelsen kommer inte att utreda saken vidare. Underlaget bedöms inte tillräckligt för en byggnadsminnesförklaring.

Men de som arbetat för att bevara området tänker inte ge upp.

– Vi ska sätta oss och diskutera vad vi ska göra nu, säger Evert Storm som tillsammans med Leif Henningsson i augusti-september arrangerade flera uppskattade protestkonserter i paviljongen.

Musikpaviljongen och Officersparken blir inte byggnadsminne. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongen och Officersparken blir inte byggnadsminne. Foto: Berit Önell

Evert Storm lämnade in ansökan om byggnadsminne tillsammans med Leif Henningsson och Peter Alf.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

De anser att det är inkonsekvent att både kommunen och länsstyrelsen bedömt det gamla regementsområdet som bevaransvärd kulturhistorisk miljö, men inte vill skydda paviljongen och parken som dessutom utgör entré till området.

– Vi hade hoppats få besöka länsstyrelsen för att prata mer om detta, säger Evert Storm.

På tisdagen fick han istället information på telefon från länsstyrelsen om att utredningen om byggnadsminne läggs ner.

-Jag fick också besked om att de ansåg att det inte var tillrådligt att bebygga parken, men att kommunpolitikerna borde ha beslutat om det långt tidigare. Det lät väldigt märkligt. Slutsatsen var i alla fall att det inte går att klassa det här som byggnadsminne, berättar han.

Landsantikvarien vid Regionmuseet i Kristianstad har nyligen gjort en egen utredning som talar för ett bevarande av parken.

Frågan är nu om ansvariga på kommunen anser det fritt fram att arbeta vidare med förberedelserna för att flytta eller riva musikpaviljongen och ge K-fastigheter, som avtalat med kommunen om köp av marken, bygglov för sitt planerade femvåningshus. Detta är också helt enligt detaljplanen för området som antogs 2009.

Att genomdriva planerna innebär dock att köra över en stark opinion. Protesterna från allmänheten mot byggplanerna har varit omfattande. Konserterna i paviljongen har som mest lockat över 500 personer. Helena Karlsson på Kafé Verum tog initiativ till en namninsamling som hittills fått cirka 3 000 underskrifter för Officersparkens och musikpaviljongens bevarande.

Det folkliga engagemanget för att bevara Officersparken och musikpaviljongen är stort, här från den sista protestkonserten då cirka 500 personer fanns i publiken. Foto: Berit Önell
Det folkliga engagemanget för att bevara Officersparken och musikpaviljongen är stort, här från den sista protestkonserten då cirka 500 personer fanns i publiken. Foto: Berit Önell

De politiska partierna har varit försiktiga i sina uttalanden. SD och FV har dock tagit ställning för att bevara Officersparken. SD har också lämnat en motion om att ändra detaljplanen och förbjuda nybyggnation i parken. När den ska tas upp i kommunfullmäktige är ännu inte bestämt.

– Misstroendet från allmänheten mot de styrande kommer att bli stort om parken och paviljongen försvinner. Det är att låta kapitalet styra över sunda förnuftet. Då kan de lika gärna sopa väck q-märkningen av resten av T4-området, säger Evert Storm.

När Frilagt strax före klockan fyra på onsdagseftermiddagen når handläggaren Julia Cronqvist på länsstyrelsens kulturmiljöenhet bekräftar hon att hon gett Evert Storm besked.

– Men beslutet är inte formellt fattat, därför kan jag inte kommentera det, säger hon till Frilagt.

I sak är frågan avgjord. Beslutet ska bara skrivas under, men innan det är gjort är det alltså inte formellt klart.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se