torsjö live vers2

Boende för tiggare i strid med detaljplan

Fem tidigare valstugor blir tillfälliga bostäder för ekonomiskt utsatta EU-medborgare, trots att det strider mot detaljplanen. Majoriteten i byggnadsnämnden betonade att kommunen har skyldighet att hjälpa människor i en akut nödsituation och gick därför emot tjänstemannaförslaget att inte godkänna bygglov för stugorna. Sverigedemokraterna reserverade sig och har redan lämnat in ett överklagande. Folkets väl gjorde […]

Paviljongens öde får snabbt avgörande

Efter länsstyrelsens beslut att inte göra musikpaviljongen till byggnadsminne vill kommunledningen nu så snabbt som möjligt behandla SD:s motion om reviderad detaljplan för Officersparken. På onsdagen fanns ärendet med på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdaterade föredragningslista. Det blev nej till att ändra detaljplanen för att rädda parken och paviljongen. Ulf Erlandsson (SD) yrkade bifall till motionen och […]