torsjö live

Boende för tiggare i strid med detaljplan

Boende för tiggare i strid med detaljplan

Fem tidigare valstugor blir tillfälliga bostäder för ekonomiskt utsatta EU-medborgare, trots att det strider mot detaljplanen. Majoriteten i byggnadsnämnden betonade att kommunen har skyldighet att hjälpa människor i en akut nödsituation och gick därför emot tjänstemannaförslaget att inte godkänna bygglov för stugorna.

Sverigedemokraterna reserverade sig och har redan lämnat in ett överklagande. Folkets väl gjorde en protokollsanteckning.

De före detta valstugorna ska åter bli tillfälliga bostäder för nödställda EU-migranter på InMentes industritomt, trots att det strider mot detaljplanen. Foto: Berit Önell
De före detta valstugorna ska åter bli tillfälliga bostäder för nödställda EU-migranter på InMentes industritomt, trots att det strider mot detaljplanen.
Foto: Berit Önell

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) anser inte att tjänstemannen har fel. Tillfälliga bostäder i stugor som sätts upp på mark för småindustriändamål strider mot detaljplanen och avvikelsen är varken liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Detsamma gäller ändrad användning av en industribyggnad till campingändamål.

– Det är tjänstemännens uppgift att följa lagen fullständigt, säger Leif Nilsson.

Han förklarar att politikerna däremot kan komma fram till andra slutsatser.

– Plan- och bygglagen är lite tänjbar, säger han.

I det här fallet menar han att det blir en kollision med socialtjänstlagen som säger att kommunen har skyldighet att bistå med hjälp till dem som vistas i kommunen och befinner sig i akut nöd. Kommunens hjälp till EU-medborgare ska i första hand vara hemresa, men övernattning i maximalt fyra dagar kan behövas tills resan kan ordnas. Bara personer som lovar att resa hem så snart det är möjligt får plats i boendet.

När bygglovsansökan lämnades in gällde den för tre vintrar. Efter uppmaning från byggnadsnämnden ändrades ansökan till att bara gälla denna vintern, till och med den 30 april 2016, vilket bidrog till att det blev bifall.

– Det är ingen lätt fråga att ta ställning till. Men nu får väl länsstyrelsen avgöra eftersom beslutet överklagas, säger Leif Nilsson som tycker att det ska bli intressant att se hur ärendet bedöms med tanke på pågående diskussioner på riksplanet om lättnader i plan- och bygglagen för att tillfälliga flyktingboenden ska kunna sättas upp.

Ulf Erlandsson (SD), som tillsammans med partikamraten Johan Kronquist reserverade sig mot beslutet, och redan lämnat in ett överklagande, menar att det är olagligt att byggnadsnämnden kör över detaljplanen på det här sättet.

– Jag gissar att vi har 90 procents chans att vinna i förvaltningsdomstolen, säger han.

Han konstaterar också att den politiska majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott kom fram till motsatt slutsats angående detaljplanen för Officersparken med musikpaviljongen. Där vill SD att fullmäktige ska besluta om en ändring av detaljplanen, medan majoriteten menar att en beslutad detaljplan ska gälla.

– De vänder kappan efter vinden hela tiden. De står på tå för vissa företagare och missgynnar andra, säger Erlandsson.

Han tycker att agerandet är för dåligt.

– Ska vi inte bry oss om folket som valt oss? Trovärdigheten är noll. Det är beklagligt, säger han.

I sin reservation undrar Sverigedemokraterna om en privatperson hade fått bygglov för något som strider mot detaljplanen på samma sätt som valstugorna på In Mente-tomten på Väpnaregatan.

De hänvisar till regeringens tiggerisamordnares uttalande om att det gör mer nytta att skänka pengar till organisationer som arbetar i ursprungsländerna än till tiggarna.

– Hade man lyssnat på det hade det inte varit någon ”marknad” för tiggarna i Sverige, skriver de.

De befarar dessutom att det tillfälliga boendet kan bli mer långvarigt.

Förra året sattes valstugorna ut på samma industritomt, då efter beslut i kommunstyrelsen och utan bygglovsansökan. Det ledde till en anmälan om olovligt byggande och en sanktionsavgift på 18 000 kronor. Dessutom fälldes kommunstyrelsen i förvaltningsdomstolen för att den överskridit sina befogenheter eftersom det är socialnämnden som ska besluta om bistånd för utsatta människor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se