Gruppen-3a-328x120

Omsorgen vill öka andelen fast anställda

Omsorgen vill öka andelen fast anställda

Färre timvikarier och fler tillsvidareanställda med timbankstid, där en del av arbetstiden är flexibel utifrån behoven. Omsorgsnämnden i Hässleholm hoppas att det ska bli verklighet efter ytterligare utredning.

– Det blir en överanställning med syftet att minska timvikarierna, förklarar omsorgschef Annika Andersson.

Samtidigt måste hon utreda hur omsorgen ska kunna spara 16 miljoner kronor nästa år.

Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden, hoppas att timbankstid för personalen ska lösa en del av omsorgens problem. Foto: Urban Önell
Thomas Rasmusson (S), ordförande i omsorgsnämnden, hoppas att timbankstid för personalen ska lösa en del av omsorgens problem. Foto: Urban Önell

Tanken med timbankstiden är att den ska ge bättre kontinuitet i omsorgen, vara lönsam ekonomiskt och även attraktiv för medarbetarna som kan få ökad sysselsättningsgrad med en mindre del av sin arbetstid flexibel, utifrån egna önskemål.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Jag ”pryade” i hemvården och fick en bra bild av hur krångligt det kan vara med bemanningen när belastningen är väldigt ojämn, bland annat på grund av växelvården, säger Thomas Rasmusson, ordförande i omsorgsnämnden.

Enhetscheferna kämpar för att hålla budgeten och har samtidigt fått direktiv om att öka grundbemanningen för att minska antalet timvikarier.

– Det är ett jobbigt pussel att lägga, säger Rasmusson.

Omsorgsnämnden har tidigare beslutat erbjuda medarbetare att önska annan sysselsättningsgrad. Många ansökte om att få utöka sin tjänst, men backade när de fick veta att de i så fall inte bara skulle jobba på sin ordinarie arbetsplats.

– Personalen kan tycka att det blir stressande att inte veta hur de ska jobba och att tvingas vara på flera olika arbetsplatser, konstaterar Rasmusson.

Annika Andersson redovisade i november att införande av önskad sysselsättningsgrad inte gett väntat resultat. Den schemalagda så kallade resurstiden motsvarar hittills endast nio årsarbetare. Beställningar till bemanningsenheten motsvarade för oktober månad 123 årsarbetare.

Omsorgsförvaltningen kommer nu att öka grundbemanningen genom att tillsvidareanställa tidigare timvikarier som schemaläggs med resurstid på olika enheter. Det finns redan en resurspool, men många av medarbetarna där har känt sig stressade av sin så kallade årsarbetstid och därför valt att sluta.

Facket Kommunal och arbetsgivaren är nu överens om att titta på ett avtal om timbankstid där den extra tiden inte är utlagd i schemat utan bara läggs in då det uppstår en vakans. Medarbetarna kan i förväg anmäla vilka tider de är beredda att jobba, om behov uppstår, och får då lön för motsvarande sysselsättningsgrad vare sig de behöver jobba eller ej.

Omsorgschef Annika Andersson ska ta fram en internbudget med besparingar på 16 miljoner för 2016. Foto: amtryck.se
Omsorgschef Annika Andersson ska ta fram en internbudget med besparingar på 16 miljoner för 2016. Foto: amtryck.se

Omsorgschefen ska redovisa utredningen om timbanksavtal i juni 2016.

Andelen tillsvidareanställda i omsorgen i Hässleholms kommun har minskat något från 2014 till 2015, samtidigt som övertidskostnader och kostnader för sjukfrånvaro ökade.

Omsorgen har fått besked om 31 miljoner kronor i ökad budgetram för 2016, vilket var mer än väntat, men ändå för lite. Därför budgeteras inte för volymökningar, trots att de är att vänta.

– Vi lägger internbudget i januari efter nuvarande volym och verksamhet. Då behöver vi 47,8 miljoner kronor, så nu krävs besparingar på 16 miljoner kronor, förklarar Annika Andersson.

Politikerna i nämnden är överens om att den är underbudgeterad. Flera undersökningar visar också att äldreomsorgen i Hässleholms kommun är bland de billigaste i landet. Enligt KPB, kostnad per brukare, som redovisades vid nämndens senaste sammanträde, är kommunens gruppbostäder fjärde billigast i landet med en kostnad på 2 064 kronor per dygn. Ovägt medelvärde är 2 783 kronor per dygn. Daglig verksamhet är sjätte biligast i landet med 323 kronor per dag. Där är ovägt medel 530 kronor per dag.

Hemtjänsten är femte billigast i landet med 331 kronor per timme medan det ovägda medelvärdet för landet är 441 och den dyraste kommunen ligger på 634 kronor per timme.

Därmed är det inte så lätt att spara.

– Det går inte att göra kortsiktiga besparingar, men kanske kan personalen i vissa fall jobba på ett effektivare och smartare sätt. Möjligen skulle vi kunna ha mindre kvalificerad personal till städ och tvätt. Att minska sjukskrivningarna kan också ge besparingar, säger Thomas Rasmusson.

Personalneddragningar i vissa verksamheter är dock inte uteslutna.

Ett visst hopp står till ett besked om stimulansmedel till kommunerna från regeringen den 14 december.

Omsorgsnämnden har också beslutat om en framtidskommission. Politiker, revisorer, brukarorganisationer med flera ska bjudas in för att diskutera framtidens utmaningar och öka samsynen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se