torsjö live vers2

Fullmäktige med olika åsikter om offentlighet

Fullmäktige med olika åsikter om offentlighet

Medlemmar i Gruppen för oberoende press delade ut julkort till fullmäktigeledamöterna. Foto: Berit Önell
Medlemmar i Gruppen för oberoende press delade ut julkort till fullmäktigeledamöterna. Foto: Berit Önell
Så här såg julhälsningen ut. Foto: Berit Önell
Så här såg julhälsningen ut. Foto: Berit Önell

Ett enigt kommunfullmäktige i Hässleholm biföll på måndagskvällen Jeanette Thelanders motion om obligatorisk utbildning för förtroendevalda i offentlighet och sekretess. Men KD-ledamoten Arne Dahlström försvarade från talarstolen beslutet att inte inbjuda Frilagt till Finjasjögruppens presskonferens och före sammanträdet motade fullmäktiges ordförande Irene Nilsson (S) undan medlemmar från Gruppen för oberoende press som delade ut julhälsningar till ledamöterna.

Gruppen för oberoende press, som bildades i samband med demonstrationerna för pressfrihet i samband med Norra Skåne-skandalen 2014 och som nu hjälper till att marknadsföra Frilagt, ville dela ut julkort till alla fullmäktigeledamöter. Kortet önskar en god jul och ett gott nytt år till demokratins företrädare och påminner om att svensk pressfrihet fyller 250 år nästa år: ”Det är ett passande tillfälle för kommunen att ta JO:s kritik på allvar och bli bättre på att leva upp till tryckfrihetsgrundlagens krav på offentlighet”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Klass 4 på Ljungdalaskolan stod för luciatåget vid fullmäktiges julmingel. Foto: Berit Önell
Klass 4 på Ljungdalaskolan stod för luciatåget vid fullmäktiges julmingel. Foto: Berit Önell

Gruppen hade planerat att dela ut julkorten när ledamöterna var på väg in i röda salongen i kulturhuset, men eftersom programmet den här gången inleddes en timme tidigare med julmingel och luciatåg i foajén, gick gruppens medlemmar runt med julkorten bland dem. Irene Nilsson motade då iväg dem för att de inte skulle störa minglet, vilket innebar att alla ledamöter inte fick julhälsningen.

Tidigare MP-ledamoten Jeanette Thelander skrev sin motion redan 2013 då hon uppmärksammat att kommunen inte diarieförde handlingar enligt reglerna, att både granskande journalister och enskilda medborgare nekades att få ut offentliga handlingar och att revisionens insyn försvårades genom att kommunala nämnder hänvisade till sekretess för att undvika att svara på generande frågor.

En del fullmäktigeledamöter var gladare än andra över budskapet på julkortet. Foto: Berit Önell
En del fullmäktigeledamöter var gladare än andra över budskapet på julkortet, här Björn Widmark tillsammans med Lars Nord i Gruppen för oberoende press. Foto: Berit Önell

Därför föreslår Thelander att samtliga ledamöter i kommunala nämnder och styrelse, inklusive de kommunala bolagen, ska genomgå obligatorisk utbildning i den svenska lagstiftningen som rör offentlighetsprincipen och sekretesslagen.

Kommunstyrelsens förslag var att motionen skulle bifallas, eller egentligen anses vara bifallen genom den utbildning som hölls i våras. Under en heldag ägnades dock bara cirka 45 minuter åt frågor om offentlighet och sekretess.

Brister i diarieföring och utlämnande av offentliga handlingar har fortsatt, vilket kommunen för två veckor sedan fick allvarlig kritik av JO för. Nyligen beslutade också Finjasjögruppen att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens.

– Det tycks ha blivit dåligt resultat av utbildningen, konstaterade Björn Widmark (FV).

Han nämnde att miljönämndens ordförande Agne Nilsson utan att diarieföra skickat ut brev till ledamöter som röstat ”fel”.

Därefter påtalade han att både offentlighetsprincipen och likabehandlingsprincipen åsidosattes när Finjasjögruppen beslöt att utesluta en mediaaktör.

Dolores Öhman (MP) delade hans uppfattning om frågans vikt.

– Som politiker har vi ett ansvar att ha kunskap och hålla oss uppdaterade och det har även tjänstemännen, förklarade hon, men uttryckte att hon trodde att alla var medvetna om detta nu och att det är ett pågående arbete.

Hon nämnde också att ett bättre diariesystem är på väg att köpas in.

Arne Dahlström försvarade att Finjasjögruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens. Foto: Urban Önell
Arne Dahlström (KD) försvarade att Finjasjögruppen beslöt att inte bjuda in Frilagt till en presskonferens. Foto: Urban Önell

Arne Dahlström (KD), tekniska nämndens representant i Finjasjögruppen, gick fram för att försvara Finjasjögruppens beslut att utestänga Frilagt.

– Vi skickade inbjudan till alla tidningar – inte till alla bloggar. Här finns 28 bloggar som vill påtala olika sanningar, hävdade han.

Björn Widmark replikerade och försvarade Frilagt.

– Bloggare? Vi har en nättidning som heter Frilagt. Ska vi utestänga den för att ni kallar den blogg? Frilagt borde bjudas in på samma villkor som andra medier. Det kan inte vara någon nackdel, det måste väl vara en fördel att bjuda in flera som är intresserade och särskilt efter det som hände på Norra Skåne.

Irene Nilsson uppmanade då ledamöterna att hålla sig till ämnet, det vill säga motionen om obligatorisk utbildning i offentlighet och sekretess.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) fick ändå kommentera Widmarks uttalande om miljönämndens brev.

– En allmän handling måste för att bli offentlig lämna myndigheten, sa han utan att förklara sig närmare.

Det han sa var inte hela sanningen, en handling räknas enligt grundlagen också som allmän när den är upprättad, det vill säga färdigställd, även om den inte lämnat myndigheten. I detta fall är det inte solklart, men det Sturesson menade var troligen att breven inte lämnat myndigheten eftersom de bara skickades till ledamöter inom samma nämnd.

När en av mottagarna av Agne Nilssons brev, Håkan Spångberg (SD) ville yttra sig fick han inte det för Irene Nilsson utan måste i så fall återkomma med en fråga vid ett senare tillfälle.

Lena Wallentheim begärde ordet och förklarade att utbildningen säkerligen behöver fördjupas.

– Det är en viktig motion och vi har redan påbörjat diskussionen på kommunledningskontoret om en mer fördjupad utbildning för presidierna, berättade hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se