Gruppen-3a-328x120

Markanhusets verksamhet permanentas

Markanhusets verksamhet permanentas

Kulturnämnden permanentar Markanhusets verksamhet efter jul . Foto: Berit Önell
Kulturnämnden permanentar Markanhusets verksamhet efter jul . Foto: Berit Önell

Markanhusets verksamhet permanentas i kulturnämndens regi. Det har nämnden nu beslutat. 1,6 miljoner kronor avsätts till ändamålet, samma summa som tidigare gick till Kulturföreningen Markan, och som kommunfullmäktige lät kulturnämnden behålla i budgeten för nästa år. Pengarna räcker till samma bemanning som under hösten, motsvarande tre heltidstjänster, och tjänsterna kommer att annonseras ut i nästa vecka.

Tack vare beslutet att flytta över pengarna redan nu och inte vänta tills kulturnämndens internbudget blir klar, undviks ett avbrott i ungdomsverksamheten.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Efter föreningens konkurs i juni låg verksamheten nere en tid. När kommunstyrelsen sedan beslöt att verksamheten skulle fortsätta tillfälligt under hösten, sades det att framtida inriktning och huvudman skulle utredas under tiden. Andra huvudmän, främst scoutrörelsen KFUM, har diskuterats, men slutsatsen blev att den kulturella profilen skulle behållas med kommunal drift och KFUM:s engagemang fortsätta som ett samarbete.

Genom budgetbeslutet i fullmäktige blev det klart att kulturnämnden får behålla medel och förtroende att bedriva ungdomsverksamheten. Kulturchef Anders Rosengren har dessutom fått i uppdrag att utreda verksamhetens fortsatta inriktning.

Höstens verksamhet i huset på T4-området har varit mycket uppskattad och besöksantalet har ökat till mer än det dubbla.

Personalen i Markanhuset är alla på plats när verksamheten öppnar igen imorgon, fredag, från vänster , stående Anders Rosengren och André Sjölund, sittande Markus Bengtsson, Jenny Wesséus och Andreas Svensson. Foto: Berit Önell
Kulturchef Anders Rosengren.

– Det har varit en raketartad utveckling, säger kulturchefen Anders Rosengren som varit mycket engagerad i projektet.

Han tror att kontaktytorna blir fler när kommunen driver verksamheten.

Kulturnämnden ser också flera andra anledningar till ökningen: utökade öppettider, elever från Engelska skolan som går hit direkt efter skolan, slopad medlemsavgift, gamla besökare som kommer tillbaka och fler flickor.

– Tjejerna tar mer och mer plats och lockar dit fler och fler, så nu ser vi ett behov av att göra små investeringar i saker som de efterfrågar, exempelvis andra tv-spel, säger Ann-Kristin Johnsson (C ), första vice ordförande i nämnden.

Hon konstaterar att det dessutom inte finns så mycket aktiviteter för ungdomar i denna del av stan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se