torsjö live vers2

Hässlehems sak köpa tillbaka Ekegården

Hässlehems sak köpa tillbaka Ekegården

Det är inte kommunens tekniska avdelnings sak att köpa tillbaka äldreboendet Ekegården av Kunskapsporten. Om det blir aktuellt är det en fråga för det kommunala bostadsbolaget Hässlehem.

– Ärendet bör remitteras till Hässlehem eftersom principen idag är att Hässlehem ska äga fastigheter för äldreboenden , säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden som beslutat lämna ett remissyttrande till kommunstyrelsen med anledning av SD:s motion i frågan.

Tekniska nämnden anser att Hässlehem får köpa tillbaka Ekegården. om det blir aktuellt. Foto: Berit Önell
Tekniska nämnden anser att Hässlehem får köpa tillbaka Ekegården. om det blir aktuellt. Foto: Berit Önell

Tekniska nämnden anser att kommunen måste ta under övervägande vilket förhållningssätt som ska gälla för lokalförsörjningen om det ska renodlas  – eget ägande eller kommunen som hyresgäst?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Eget ägande är generellt sett mer kostnadseffektivt på sikt, skriver nämnden i sitt yttrande.

Ett återköp tycks därmed dröja. Tekniska nämndens yttrande ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 10 mars 2016. Därefter ska ärendet beredas ytterligare innan det behandlas i kommunfullmäktige, som då inte bara kan besluta att försöka köpa tillbaka äldreboendet. Om uppdraget ska gå till Hässlehem kan ett ägardirektiv behövas. Sedan är givetvis frågan om Kunskapsporten vill sälja och till vilket pris.

Motionen om återköp lämnades in redan i början av september av Åsa Erlandsson (SD), vice ordförande i omsorgsnämnden. Bakgrunden är det stora behovet av äldreomsorgsplatser, enligt prognosen måste 182 nya platser fram inom 15 år.

Redan förra hösten begärde omsorgsnämnden att tekniska utskottet skulle utreda en utbyggnad av Ekegården med 20 platser. Men ingenting har hänt, enligt Åsa Erlandsson troligen beroende på ett politiskt motstånd mot en investering på grund av ägarförhållandet. Därför vill hon att kommunen ska köpa tillbaka Ekegården.

Kommunen sålde 2009 äldreboendena Ekegården och Kaptensgården till Kunskapsporten i en invecklad fastighetsaffär som ledde till att Kunskapsporten fick ta över marken vid Grönängsplan där företaget förband sig att bygga trygghetsboendet Pärlan, medan ett systerföretag inom Selingruppen tog över marken där Citygross nu ska byggas.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade för affären medan Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet röstade emot. S, V och MP reserverade sig mot beslutet. Dåvarande S-kommunalrådet Tommy Nilsson motiverade i en protokollsanteckning sin reservation, dels utifrån ekonomin och dels utifrån att han ansåg beslutet ”djupt odemokratiskt” eftersom alla handlingar inte lagts på bordet. Han överklagade sedan affären till förvaltningsrätten, främst eftersom han ansåg att äldreboendena såldes för billigt. Han förlorade dock i förvaltningsrätten och gick inte vidare till högre instans.

Åsa Erlandsson nämner i sin motion också att äldreboendena såldes billigt, för ett kvadratmeterpris på 5 932 kronor medan Kunskapsporten sålde Pärlan till kommunen för ett betydligt högre pris, 26 264 kronor per kvadratmeter.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se