torsjö live

Stugor för utsatta migranter på plats

Stugor för utsatta migranter på plats

Kommunens tidigare valstugor får användas till tillfällig övernattning för utsatta EU-medborgare, trots att bygglovet strider mot detaljplanen för In Mentes industritomt vid Väpnaregatan. Länsstyrelsen avslog på måndagen överklagandet från Ulf Erlandsson (SD) med motiveringen att han inte är sakägare eftersom han inte bor i närheten av den berörda fastigheten. Det hjälper inte att han är ledamot i byggnadsnämnden.

Redan innan beslutet nått kommunen började stugorna sättas på plats.

Kommunen satte på måndagen ut de tidigare valstugorna som nu ska användas till utsatta EU-migranter som behöver tillfällig övernattning. Foto: Berit Önell
Kommunen satte på måndagen ut de tidigare valstugorna på In Mentes industrimark. Stugorna är nu klara att ta emot utsatta EU-migranter som behöver tillfällig övernattning. Foto: Berit Önell

Kommunens säkerhetschef Anders Nählstedt berättade på måndagen för Frilagt att det var kylan som gjorde att det brådskade att sätta ut stugorna.

– Vi har väntat en tid på grund av överklagandet, men nu var det kallt några dagar i förra veckan och det ska bli kallare igen. Om det blir fel får vi ta in stugorna igen, sa han.

Två av stugorna placerades ut under dagen, men enligt Nählstedt var det ännu inte någon efterfrågan på sovplatserna.

På eftermiddagen kom beslutet från länsstyrelsen som alltså avvisar överklagandet.

– Beslutet ska både angå och gå emot den som klagar, förklarar Erik Molander, handläggare på länsstyrelsens rättsenhet.

Kommunen kan därmed inte hindras från att besluta i strid mot detaljplanen så länge ingen godkänd sakägare överklagar.

Enligt rättspraxis gäller det i lovärenden personer som är gränsgrannar eller berörda närboende. Var gränsen för närboende går beror på ´´arten och omfattningen av åtgärden”.

– Om det till exempel är ett vindkraftverk är närboende berörda på längre avstånd, säger Molander.

Ulf Erlandsson bor utanför Bjärnum, en dryg mil från In Mentes fastighet.

Byggnadsnämnden beslöt i början på december att ge bygglov för fem stugor, mot handläggande tjänstemans förslag. För att en befintlig lokal skulle kunna användas till servicebyggnad med toaletter med mera beslöts även om ändring av användningen för industribyggnad till campingändamål.

Nämndens ordförande Leif Nilsson gav då tjänstemannen rätt i sak, men förklarade att politikerna ser plan- och bygglagen som lite tänjbar. I detta fall handlade det om att den kunde krocka med socialtjänstlagens krav på hjälp till dem som vistas i kommunen och befinner sig i akut nöd.

Det tillfälliga bygglovet gäller till och med den 30 april. Förra vintern användes stugorna, utan bygglov, till boende för EU-migranter under längre tid. Tanken är nu att övernattning bara ska tillåtas för personer som beviljats bistånd till hemresa och inte har någon annan möjlighet till övernattning i väntan på resan.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se