Gruppen-3a-328x120

Miljönämnden förbjuder gymmets verksamhet

Miljönämnden förbjuder gymmets verksamhet

Miljönämnden förbjuder tills vidare gymmet Fitness 24 Seven att bedriva tränings- och gymverksamhet i lokalerna på Östergatan. Skälet är att företaget inte respekterat miljönämndens tidigare beslut om maximalt antal deltagare i lokalerna där ventilationen är så undermålig att personer som tränat har svimmat av. Beslutet fattades på tisdagen och gäller med omedelbar verkan, men på onsdagen var verksamheten fortfarande igång.

Gymmet Fitness 24 Seven stängs tills vidare. Från och med måndag kräver miljökontoret vite om någon tränar i lokalerna. Foto;: Berit Önell
Gymmet Fitness 24 Seven stängs tills vidare. Från och med måndag kräver miljökontoret vite om någon tränar i lokalerna. Foto: Berit Önell

Från och med måndag gäller löpande vite med 25 000 kronor för varje dag om miljökontoret konstaterar att verksamheten är igång. Miljökontoret kommer dock inte att agera praktiskt för att stänga gymmet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den 20 januari stängdes gymmet under några timmar på grund av att ventilationen var helt ur funktion. Miljökontoret mätte också upp koldioxidhalter över 1 000 ppm som är den halt där verksamheten inte får bedrivas. Som högst var det 2 297 ppm. Dagarna dessförinnan hade maxantalet tränande på 18 personer överskridits vid ett par tillfällen.

Efter stängningen har maxantalet överskridits fem gånger.

– De följer inte de beslut som fattats, säger miljöinspektör Jenny Olsson.

På måndagen gjorde miljökontoret ett tillsynsbesök. Då befann sig 21 personer i lokalen och koldioxidhalten uppmättes till mellan 945 och 1139 ppm.

– Kroppen är mycket känslig för rubbningar av koldioxidhalten i blodet, skriver miljökontoret i sitt beslut.

Symptom vid inandning av höga halter av koldioxid är huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, andningspåverkan och andnöd. Vid höga halter finns risk för medvetslöshet och kvävning.

Den första anmälan till miljökontoret om problemet kom i januari 2014 och gällde då dålig ventilation och mögel i damernas omklädningsrum. Miljökontoret har förelagt om åtgärder och begärt uppgifter, men inte fått respons. I maj 2015 förbjöds därför verksamhet i de mindre gruppträningshallarna och antalet i motionshallen begränsades till 18 personer.

Miljökontoret har också utfärdat ett antal vitesförelägganden. Beloppet är nu uppe i totalt 125 000 kronor.

På dörren till Fitness 24 Seven sitter nu en lapp som talar om att verksamheten ska öppna i nya lokaler den 2 april, med adress Andra Avenyen där Easy Life fanns tidigare.

På onsdagsförmiddagen tränar ett tiotal personer i lokalen. Kaj Nilsson, Staffan Håkansson och Per Andersson kommer ut tillsammans efter ett träningspass. De brukar träna här några gånger per vecka.

Gymmet var igång på onsdagen, trots miljökontorets beslut om stängning. Några av dem som tränade var från vänster Per Andersson, Staffan Håkansson och Kaj Nilsson.
Gymmet var igång på onsdagen, trots miljökontorets beslut om stängning. Några av dem som tränade var från vänster Per Andersson, Staffan Håkansson och Kaj Nilsson.

– Det har inte varit bra när ventilationen varit dålig. Annars är här bra och på förmiddagarna är här inte så mycket folk, säger Kaj Nilsson.

Han tror att de nya lokalerna kommer att bli ett lyft.

– Det blir kanske Hässleholms finaste gym. Men de har nog tappat mycket folk på grund av problemen med ventilationen, säger han.

Han tror också att en del kommer att gå över till andra gym om Fitness 24 Seven nu blir stängt i två månader.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se