Gruppen-3a-328x120

Frilagt får rätt mot Hässleholms kommun

Frilagt får rätt mot Hässleholms kommun

När Frilagt begärde ut Hässleholms kommuns avtal med företag och konsulter angående fiberetableringen, beslöt kommunen att sekretessbelägga en del av dem. Kammarrätten i Göteborg upphäver nu beslutet och tvingar kommunen att göra en ny bedömning.

Kommunen hävdade att den kunde antas lida skada om handlingarna lämnades ut och hänvisade till offentlighets- och sekretesslagen, dock utan att förklara vilken typ av uppgifter som inte kan lämnas ut eller varför. Enligt lagen är offentlighet huvudregel, sekretess gäller bara om det kan antas att det allmänna lider skada om en uppgift röjs.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Kommunen har inte gjort en sådan noggrann sekretessprövning som myndigheten är skyldig att göra skriver kammarrätten i sin dom.

Dessutom beslöt kommunen att maskera samtliga uppgifter med undantag från de inledande avsnitten. Enligt tryckfrihetsförordningen ska en handling, om en del av den omfattas av sekretess, i övriga delar lämnas ut.

Detta har kommunen inte följt. Bland de uppgifter som har maskerats finns nämligen, enligt kammarrätten, uppgifter som är allmänt hållna och som uppenbart inte är av den arten att ett offentliggörande av dem skulle innebära att kommunen skulle lida skada.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se