Gruppen-3a-328x120

Höghastighetsstation föreslås i Hässleholm

Höghastighetsstation föreslås i Hässleholm

En fullskalig station för höghastighetståg är utgångsbudet för Hässleholms del i den så kallade Sverigeförhandlingen som inleddes på allvar på måndagen.  I förslaget till avtal finns ett åtagande för kommunen att säkerställa bostadsbyggande, i vilken omfattning anges inte. Någon garanti för att tågen verkligen stannar finns inte, tidigare har sagts att det blir upp till trafikoperatörerna.

– Det här är jättepositivt för Hässleholm och Skåne, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ) som dock anser att tågstopp är en av förutsättningarna som påverkar kommunens åtagande.

Delegationen från kommunen, från vänster kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), oppositionsrådet Pär Palmgren (M), kommunchefen Bengt-Arne Persson och kommunalrådet Mats Sturesson, tog emot informationen att Sverigeförhandlingen vill ha en höghastighetsstation i Hässleholm.
Delegationen från kommunen, från vänster kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim, kommunchefen Bengt-Arne Persson, oppositionsrådet Pär Palmgren och kommunalrådet Mats Sturesson, tog emot informationen att Sverigeförhandlingen vill ha en höghastighetsstation i Hässleholm.

När Sverigeförhandlingens bud meddelades av förhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman fanns en delegation på sex personer från Hässleholm på plats: kommunalråden Lena Wallentheim (S), Mats Sturesson (C ) och Pär Palmgren (M), kommunchef Bengt-Arne Persson, kommunens utvecklingsstrateg för infrastruktur Richard Heingard och kommunikationschef Hanna Gardell.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På förmiddagen kom informationen om höghastighetsbanans sträckning och stationslägen. Det var i princip redan känt att den skulle gå genom Hässleholm sedan en av de ansvariga uttalat sig på en konferens i Helsingborg. Den största nyheten var istället att sträckningen genom Småland blev västlig, genom Värnamo, istället för Växjö.

På eftermiddagen fick kommunerna enskilda förhandlingsbud som ska vara utgångspunkt för fortsatta diskussioner.

– Vi behöver förstås analysera det här materialet grundligt innan vi kan ge en utförlig kommentar. Men redan nu kan vi konstatera att det ser positivt ut. Av budet framgår att Sverigeförhandlingen har tänkt sig en station i centrala Hässleholm som är dimensionerad för trafik med både höghastighetståg och regionaltåg, samt ett förbigångsspår för passerande höghastighetståg, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S),i ett pressmeddelande.

Sverigeförhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presenterade föreslagen sträckning och stationslägen för höghastighetstågen.
Sverigeförhandlarna HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman presenterade föreslagen sträckning och stationslägen för höghastighetstågen.

Mats Sturesson berättar för Frilagt att förslaget innebär ett fullödigt stationsläge i Hässleholms centrum och ett förbigångsspår utanför stadskärnan.

– Perrongen i centrum ska vara 400 meter lång, förklarar han.

Budet innehåller inga uppgifter om storleken på kommunens medfinansiering.

– Förslaget är utformat som ett kontrakt där allt inte är ifyllt och det är väl de uppgifterna som förhandlingen ska utmynna i, säger Sturesson.

Han konstaterar att kostnaden givetvis är viktig.

– Den har väldigt stor betydelse, men vi får sätta oss in i det här nu, säger han.

Han konstaterar att inte heller bostadsbyggandet är ifyllt.

– Det finns ett åtagande för kommunen att säkerställa att bostäder byggs fram till år 2035, men hur många är inte siffersatt, förklarar han.

Han anser dock att kommunen också måste få ställa krav på tågstopp.

– Det måste finnas någon form av garanti för att höghastighetstågen verkligen stannar här, det har betydelse för vilket åtagande vi är beredda att göra. Det kommer vi att föra fram i förhandlingen, säger han.

Deltagarna i Hässleholmsdelegationen är glada att Sverigeförhandlingen tagit till sig Skånebilden, det gemensamma förslaget om sträckning från sju skånska kommuner samt Region Skåne. Förhoppningen är att hela regionens arbetsmarknad ska stärkas och att bostadsbyggandet och inflyttningen ska öka.

– Höghastighetstågen kommer också att gynna vårt samarbete med Kristianstads kommun genom att sidosatsningar, som järnvägen mellan Kristianstad och Helsingborg, ska prioriteras, säger Mats Sturesson.

Kommunerna har nu ungefär en månad på sig att ta ställning och komma med ett första motbud till Sverigeförhandlingen. Men redan den 11 februari är de bjudna till Stockholm igen för en mer noggrann genomgång av de lagda utgångsbuden.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
14/1 Station garanterar inte att snabbtågen stannar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se