torsjö live vers2

Läckande gödsellagun leder inte till åtal

Läckande gödsellagun leder inte till åtal

Miljökontorets bilder visar hur flytgödseln från den läckande gödsellagunen spred sig i naturen.
Miljökontorets bilder visar hur flytgödseln från den läckande gödsellagunen spred sig i naturen.

Det blir inget åtal mot en lantbrukare vars gödsellagun sprang läck så att flytgödsel via Tormestorpsån rann ut i Finjasjön. Åklagaren har lagt ner förundersökningen med motiveringen att det inte går att bevisa att någon gjort sig skyldig till brott, bland annat på grund av att miljökontoret inte tagit prover.

Miljöchef Sven-Inge Svensson är upprörd och anser att miljökontorets fotodokumentation bevisar att läckaget var omfattande och pågick en längre tid. Han ska nu begära överprövning.

Åklagaren anser sig inte kunna bevisa vad den gödsel som släpptes ut innehöll, hur stor mängden var och varför läckaget uppstod.
Åklagaren anser sig inte kunna bevisa vad den gödsel som släpptes ut innehöll, hur stor mängden var och varför läckaget uppstod.

Åklagaren Christer Forssman konstaterar att gödsellagunen i Sösdalatrakten sprungit läck och att något runnit ut. Men han förklarar att han måste kunna bevisa exakt vad som släppts ut, hur länge det pågått och ungefär hur stora mängder det rör sig om.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Utan prover är det svårt att avgöra vad utsläppet innehöll. Miljökontoret trodde att det pågått en längre tid, men det räcker inte att tro. Dessutom måste jag kunna visa orsaken till utsläppet. Jag har bevisbördan, säger han.

Han anser sig inte ens kunna bevisa att lantbrukaren brustit i kontroll och tillsyn.

Sven-Inge Svensson menar att det inte är miljökontoret som ska sköta polisutredningen.

– Vi hjälper till att säkra bevis om det behövs, men det är polisens uppgift att göra brottsutredningen. Polisen kunde också ha gett oss i uppdrag att utföra provtagning, säger han.

Han tycker att det syns tydligt på miljökontorets bilder från maj 2014 att utsläppet var stort.

– Det var gödsel i hela alsumpskogen. Ingen trodde väl heller att det var vatten i gödsellagunen?

Miljökontoret hade också tagit flygfoto över området ett halvår tidigare. När dessa bilder studerades närmare syntes ett begynnande läckage från gödsellagunen.

– Vi kunde se en rännil på flygfotona. Kanten på gödsellagunen måste ha krackelerat under en längre tid. Den var inte gjuten utan bestod bara av en jordvall som var tätad med gummiduk i en sluttning, förklarar Sven-Inge Svensson.

Gödsellagunens kanter var inte gjutna utan bara tätade med gummiduk.
Gödsellagunens kanter var inte gjutna utan bara tätade med gummiduk.

Han tycker att det är uppenbart att lantbrukaren borde ha upptäckt läckaget eftersom det uppenbarligen pågick under minst ett halvår.

– Han har nog inte haft uppsåt att begå brott, men det borde bedömas som oaktsamhet, säger Svensson.

Flytgödseln rann genom ett stengärde, ut i Sörlebäcken och vidare till Finjasjön via Tormestorpsån.

– Vi har uppmätt förhöjda halter av näringsämnen i åarna, men det är svårt att bevisa att det beror på gödsellagunen, säger Sven-Inge Svensson.

Han tycker också att det är märkligt att miljökontoret för någon vecka sedan fick besked om att åklagaren skulle erbjuda lantbrukaren strafföreläggande i form av företagsbot. Det kan tillämpas då brott begåtts i en näringsverksamhet, men där ingen enskild person kan ställas till ansvar.

– Alltså måste åklagaren ha bedömt att ett miljöbrott föreligger. Att han trots det inte åtalar tolkar jag som att man faller tillbaka till tolkningen i gamla rättsfall där en miljöskada skulle påvisas, säger Sven-Inge Svensson.

Han betonar att redan utsläppet av gödselvatten är ett miljöbrott, oavsett om en direkt miljöskada kan påvisas eller ej, liksom kemisk bekämpning inom vattenskyddsområde, upplag av förorenade massor med mera.

– Allt annat är ju absurt eftersom det tar mycket längre tid än vad preskriberingstiden är innan en markförorening eller ett bekämpningsmedel kan återfinnas i grundvattnet, säger han.

Christer Forssman känner inte igen att miljökontoret skulle ha fått något besked om företagsbot.

– Nej, jag vet inte vad det var för diskussion. Jag har inte sagt något om det, i så fall är det någon annan. Men ofta är frågan om eventuell företagsbot inte klar förrän rätt sent i utredningen, säger han.

Sven-Inge Svensson hoppas att en överprövning ska leda till att ärendet återupptas.

– Det får vara någon ordning. Jag måste reagera i alla fall och jag tycker att vi har en hel del bevis, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se