torsjö live

Föroreningar söks i borrhål vid förskolan

Föroreningar söks i borrhål vid förskolan

På fredag ska provtagningar av misstänkta föroreningar börja i marken vid förskolan i Bjärnum. Tio hål på två och en halv meter djup ska borras upp. Foto: Lennart Nilsson
På fredag ska provtagningar av misstänkta föroreningar börja i marken vid förskolan i Bjärnum. Tio hål på två och en halv meters djup ska borras upp. Foto: Lennart Nilsson

Tio borrhål för provtagningar i marken ska göras för att eventuella föroreningar ska lokaliseras vid den nybyggda förskolan i Bjärnum.

Miljökontoret ställde på måndagen krav på en provtagningsplan och tekniska förvaltningen svarade redan på tisdagen. Borrningarna börjar på fredag.

Frilagt har tidigare berättat att miljönämnden förbjudit förskolan att öppna innan misstänkt förorenade massor som använts vid byggnationen provtagits och godkänts eller tagits bort.

Tekniska förvaltningen motsatte sig kravet på provtagning och miljönämnden beslöt därför om ett föreläggande. Det gäller cirka 1 000 kubikmeter fyllnadsmassor av okänt ursprung som mellanlagrats på Fasab Mark AB:s upplagsplats på Läreda industriområde i Hässleholm där miljökontoret tidigare anmärkt på att kontrollen av förorenade massor varit bristfällig.

En del av dessa massor ligger under den nybyggda förskolans lokaler. Frågan är hur de ska kontrolleras.

Föroreningar kan finnas under hus, trappor, asfalt med mera. Foto: Lennart Nilsson
Föroreningar kan finnas under hus, trappor, asfalt med mera. Foto: Lennart Nilsson

– Det är förstås lite knepigt när det står hus i vägen, men man får borra intill, så nära det går, så att proverna blir representativa för området, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Borrhålen ska vara två och en halv meter djupa eftersom de eventuellt förorenade massorna nu ligger under ett lager matjord. Miljökontoret ska vara med på plats och välja ut var borrhålen ska placeras.

– Tio hål behövs för hyfsad sannolikhet, säger Svensson.

På måndagskvällen kom också analysresultat från prover som togs i två ytliga punkter på fastigheten strax före jul. Dessa prover visade inga föroreningar.

– Men de var ju tagna i matjorden som ligger överst, säger Svensson.

Tekniska förvaltningen har hänvisat till resultat från en provtagning som Fasab Mark gjorde i februari 2015. Miljökontoret anser dock inte att den kan vara representativ för de massor som faktiskt använts på förskolan eftersom ett stort antal in- och uttransporter skett till mellanlagringsplatsen sedan dess.

– En förutsättning för att massor ska kunna återanvändas eller återvinnas är att föroreningsgraden fastställs, skriver miljökontoret i föreläggandet.

Där betonas också att förbudet att bedriva förskoleverksamheten gäller tills det är helt fastställt att massorna inte medför någon risk för människors hälsa eller miljön. Risken bedöms större vid en förskola eftersom barn är särskilt känsliga vid exponering för föroreningar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se