torsjö live

Ja till flyktingboende på Stattena

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade 1,6 miljoner kronor till ombyggnad av en villa på Stattena i Hässleholm där ett HVB-hem för ensamkommande barn med svåra trauman planeras. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att bygglov inte behövs och inte heller någon ändring av detaljplanen för att göra om villan till HVB-hem. Därmed behöver grannarna inte informeras. Vid bedömningen fanns dock […]

Stopp för paviljongkort på turistbyrån

Vykorten med foto på musikpaviljongen säljs inte på turistbyrån i Hässleholm, vilket Frilagt uppgav på onsdagen. Evert Storm fick beskedet på torsdagen och är besviken. – Jag fick uppfattningen att det inte skulle vara några problem, men frågan skulle förankras hos chefen. Nu fick jag veta att de inte får gå emot kommunala beslut, säger […]

Koldioxidmätare kan öppna gymmet igen

Gymmet Fitness24Seven på Östergatan i Hässleholm kan öppna igen så snart koldioxidmätare installerats i lokalerna och godkänts av miljönämnden. Det har länsstyrelsen beslutat och ändrar därmed miljönämndens beslut att förbjuda all tränings- och gymverksamhet i lokalerna. Det är klarlagt att gymmets ventilationsanläggning inte varit dimensionerad för den verksamhet som bedrivits. Luften har tagit slut när […]