torsjö live vers2

Stopp för paviljongkort på turistbyrån

Stopp för paviljongkort på turistbyrån

Vykorten med foto på musikpaviljongen säljs inte på turistbyrån i Hässleholm, vilket Frilagt uppgav på onsdagen.

Evert Storm fick beskedet på torsdagen och är besviken.

– Jag fick uppfattningen att det inte skulle vara några problem, men frågan skulle förankras hos chefen. Nu fick jag veta att de inte får gå emot kommunala beslut, säger han.

Vykort med den upplysta musikpaviljongen kan inte köpas på turistbyrån..
Vykort med den upplysta musikpaviljongen kan inte köpas på turistbyrån..

Evert Storm tycker att det hela är märkligt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Musikpaviljongen är en turistattraktion, men frågan är visst väldigt känslig nu, säger han.

Tillväxtchef Mikael Kipowski ansvarar för turistbyrån. Normalt är det inte han som bestämmer vad som ska säljas.

– Men jag tar ansvar för det här beslutet. Det är ju ett ganska laddat ämne. Korten säljs som en del i en kampanj och vi är inte intresserade av att vara med i debatten om musikpaviljongen, säger han.

Han betonar att turistbyrån säljer saker med turistiskt innehåll i första hand.

– Vi har aldrig sagt att vi ska sälja vykorten, vi har inget försäljningsavtal med Evert Storm om dem, säger han.

Vykorten säljs däremot nu på Senioren och som Frilagt tidigare berättat på Kafé Verum och personligen av Evert Storm, Leif Henningsson och Peter Alf.

Både kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen har nu åter behandlat SD:s motion om att revidera detaljplanen för Officersparken för att stoppa det planerade femvåningshuset och bevara parken och paviljongen på platsen. Trots återremiss från fullmäktige den 25 januari på grund av ”bristfälligt och vilseledande handlingar och uppgifter” hade bara en handling lagts till: länsantikvariens yttrande. Tekniska förvaltningen var inbjuden för att svara på ledamöternas frågor, men det blev ingen längre diskussion.

– Det mesta hade väl redan diskuterats, säger Pär Palmgren (M) som själv röstade nej till motionen.

Han uppskattar att ställningen i frågan är ungefär 50/50 hos de moderata ledamöterna.

-Vi har sagt att var och en får rösta som den vill. Det har varit svårt att hitta den ideologiska kompassen i frågan om bevarande av en byggnad, säger han.

För egen del har han uppfattningen att detaljplanen inte bör ändras.

– Jag tycker att vi ska vara rädda om kommunens rykte hos företagarna. Kan de lita på kommunen eller är det fler detaljplaner som ska ändras i framtiden?

Voteringen slutade 10-5 där Karl-Gustav Boo (L) tillsammans med SD:s fyra ledamöter röstade för motionen medan Pär Palmgren (M) och Robin Gustavsson (KD) sällade sig till den styrande minoriteten med S, C, V och MP. Ersättarna Björn Widmark (FV) och Douglas Roth (M), som inte får rösta, lämnade protokollsanteckningar till stöd för motionen. Roth ansåg att kommunfullmäktige inte kan fatta beslut i ärendet utan kompletteringar om verklighetsförankringen i hotet om skadestånd på 8,425 miljoner kronor från den tilltänkte köparen av tomten, Karlsson Equity Holding AB, uppgift om huruvida paviljongen går att flytta eller ej och uppgift om kostnaden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se