Gruppen-3a-328x120

Koldioxidmätare kan öppna gymmet igen

Koldioxidmätare kan öppna gymmet igen

Gymmet Fitness24Seven på Östergatan i Hässleholm kan öppna igen så snart koldioxidmätare installerats i lokalerna och godkänts av miljönämnden.

Det har länsstyrelsen beslutat och ändrar därmed miljönämndens beslut att förbjuda all tränings- och gymverksamhet i lokalerna.

Gymmet Fitness 24 Seven kan öppna igen om koldioxidmätare installeras. Det har länsstyrelsen bestämt. Foto: Berit Önell
Gymmet Fitness 24 Seven kan öppna igen om koldioxidmätare installeras. Det har länsstyrelsen bestämt. Foto: Berit Önell

Det är klarlagt att gymmets ventilationsanläggning inte varit dimensionerad för den verksamhet som bedrivits. Luften har tagit slut när många personer har tränat samtidigt och någon har till och med svimmat. Vid minst ett tillfälle har ventilationen varit helt ur funktion. Miljönämnden har uppmätt för höga koldioxidhalter vid flera tillfällen och har därför beslutat om sanktioner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Miljönämnden har tidigare beslutat att inte mer än 18 personer får vistas i lokalen samtidigt. Det har överskridits vid flera tillfällen och länsstyrelsen anser inte att det räcker att företaget satt upp en lapp på dörren om maximalt antal besökare. Gymmet har bara varit bemannat två timmar per dag och personalen har därför inte kunnat kontrollera antalet besökare.

Den 26 januari beslöt miljönämnden att stänga gymmet helt, med vite på 25 000 kronor per dag om verksamhet ändå pågår från och med den 1 februari. Sedan i måndags är gymmet också stängt.

Företaget har överklagat och hävdat att det inte funnits tid att vidta åtgärder. Tanken var att både skaffa koldioxidmätare, vilket miljönämnden tidigare krävt, och att begränsa öppethållandet till mellan klockan 06.00 och 23.00, med personal på plats.

Länsstyrelsen anser att miljönämndens beslut är alltför ingripande och hänvisar till ett tidigare föreläggande om att installera koldioxidmätare senast den 5 februari, alltså först i morgon. Länsstyrelsen ändrar nu nämndens beslut så att förbudet att använda lokalerna gäller tills koldioxidmätare installerats och godkänts av nämnden.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se