Vårvinterdikt

Koltrast på frusen mark

VÅRVINTERSTORM

Visst har stormen flera toner

i sitt kraftfulla ackord.

Den sköljer spelande över slätten,

kommer likt havets vågor,

kastar sig – utan förbehåll

rakt in i vår världsbild.

Ingegerd Visser

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com