Gruppen-3a-328x120

Kommunen köper Hessleholm Network

Kommunen köper Hessleholm Network

Hässleholms kommun planerar att köpa fiberföretaget Hessleholm Network. Ägaren Mathias Berglund bestämde sig för en tid sedan för att sälja och har haft flera intressenter, bland annat IP Only som genom ett förvärv hade kunnat få grävtillstånd. Nu är Berglund i stort sett överens med kommunen vars företrädare verkar ännu mer angelägna än IP Onlys. Kommunens fiberprojekt  i sin nuvarande form skulle nämligen falla om köpet inte genomförs. Då kunde IP Only istället ta över och rubba den ekonomiska grunden för kommunens projekt.

Kommunchef Bengt-Arne Persson, till vänster, IT-strateg Ann Andersson och Mathias Berglund på Hessleholm Network berättade vid en presskonferens på fredagen om den pågående diskussionen om att kommunen ska köpa Hessleholm Network. Foto: Berit Önell
Kommunchef Bengt-Arne Persson, till vänster, IT-strateg Ann Andersson och Mathias Berglund på Hessleholm Network berättade vid en presskonferens på fredagen om den pågående diskussionen om att kommunen ska köpa Hessleholm Network. Foto: Berit Önell

Kommunalråden gav i december kommunchefen Bengt-Arne Persson och IT-strategen Ann Andersson i uppdrag att diskutera med Berglund och målet är nu att frågan ska tas upp i kommunfullmäktige i april.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

När partiernas gruppledare informerades på onsdagskvällen reagerade vissa på ett uttalande från IT-strateg Ann Andersson om vikten av att köpa Hessleholm Network.

– Hon sa att hela fiberprojektet faller om kommunen inte köper det här bolaget. Jag sa att detta innebär att det också hade fallit om företaget inte ville sälja. Då togs beslutet i kommunfullmäktige om kommunens fibersatsning på fel grunder, säger Björn Widmark i Folkets väl som anser att fiberutbyggnaden ska skötas av privata aktörer.

Även Patrik Jönsson (SD) är kritisk till Ann Anderssons uttalande.

– Jag är minst sagt förgrymmad. Om det stämmer att projektet skulle falla om vi inte köper upp företaget är det helt bisarrt. Det var inget som nämndes i fullmäktige när vi beslöt att bygga ut fibernätet. Men uttalandet skulle kanske bara ge en ursäkt för att vi ska köpa det här, säger han.

Patrik Jönsson utesluter dock inte att köpet kan vara en bra affär.

– Det är mycket möjligt. Det ska vi ta ställning till senare, vi får hålla isär sakerna.

Ann Andersson förklarar för Frilagt att hon kunde varit tydligare i sitt uttalande, men bekräftar ändå att fiberetableringsplanen i sin nuvarande form inte är genomförbar utan köpet av Hessleholm Network.

– Planen som är framtagen hade inte gått att genomföra som tänkt. Den hade inte havererat helt, men vi hade fått ändra i den. Den ekonomiska modellen hade fått göras om. Antingen hade vi behövt mer rörelsekapital, skjuta på tiden eller beslutat om andra anslutningsavgifter eller en annan modell för avgifterna, säger hon.

Vill bebygga guldkornen

Det beror främst på att planen bygger på en hög anslutningsgrad och då finns inte utrymme för privata aktörer som satsar stort på villaanslutningar.

– Planen är inte uppbyggd för att rymma större privata aktörer som vill bebygga guldkornen, säger Ann Andersson.

Enligt Andersson fanns inga sådana aktörer med i bilden när beslutet i fullmäktige togs i maj 2015.

– Hessleholm Network har funnits länge, men har inte bara tagit tättbebyggda områden, säger hon.

Telia och Tele2 fanns också, men var inriktade på företagskunder.

Ann Andersson menar alltså något annat företag och medger att det handlar om IP Only som har skrivit avtal med ett stort antal kunder i Hässleholm utan att ha markavtal. Det problemet hade löst sig om IP Only köpt Hessleholm Network, men då hade IP Only också kunnat fortsätta att bygga ut och komma åt ”guldkornen”, till nackdel för kommunen.

– IP Only gick ut med sitt erbjudande i Hässleholms samma dag som beslutet om kommunens fibersatsning togs i fullmäktige. Men några andra har också hört av sig och frågat om markavtal, säger Ann Andersson.

Kommunen har nekat alla nya aktörer markavtal och därmed grävtillstånd för att lägga ner fiber. Det har lett till att Konkurrensverket nu utreder om kommunen bryter mot konkurrenslagstiftningen.

Mathias Berglund bekräftar att det tills nyligen stod mellan IP Only och kommunen som köpare. Ett par andra intressenter drog sig ur tidigare.

– Kommunens bud var något lägre, men jag vill helst sälja till den som kan förvalta långsiktigt och tror att det här blir mer till gagn för kommuninvånarna, säger han.

Ann Andersson betonar att kommunens satsning bygger på grundförutsättningarna att alla invånare ska erbjudas fiberuppkoppling, att alla ska få samma pris och att nätet ska vara öppet.

I linje med tidigare beslut

Vid en presskonferens på fredagsförmiddagen hänvisade hon och kommunchef Bengt-Arne Persson också till dessa förutsättningar som ett av många skäl till att kommunen ska köpa upp Hessleholm Network.

– Det skulle ligga i linje med fullmäktiges beslut om fiberetablering, förklarade Bengt-Arne Persson.

Ann Andersson menade att genom att ta över en befintlig fiberverksamhet kan takten i kommunens utbyggnad öka och redan etablerade områden kan förtätas.

Bengt Arne Persson förklarade också att det är en fördel om kommunen ansvarar för fiberinfrastrukturen på samma sätt som ansvaret för till exempel vägar, fjärrvärme, vatten och avlopp.

Är det lämpligt att köpa upp en konkurrent medan Konkurrensverkets utredning pågår?

– Vi håller helt isär de processerna. Vi kan inte avvakta längre, men nu överlåter vi till politikerna att bestämma, förklarade Bengt-Arne Persson.

Idag hyr kommunen en del förbindelser från Hessleholm Network till kommunala verksamheter, främst skolor och omsorg. Ett köp medför att kommunen slipper hyreskostnaderna och själv kontrollerar de förbindelserna. En färdig kundkrets ger också intäkter i form av nätavgifter.

Hessleholm Network har idag nät i Hässleholm, Finja, Hörja, Vankiva ochg Stoby, totalt cirka 1 000 kunder, och fungerar även som kommunikationsoperatör.

Större valmöjligheter

– Befintliga kunder hos Hessleholm Network får nu större valmöjligheter med ett bredare utbud, säger Mathias Berglund.

En avsiktsförklaring ska nu tas fram liksom ett förslag till avtal. Tanken är att Hessleholm Network ska bli ett kommunalt bolag till att börja med. I framtiden kan det eventuellt läggas in i den kommunala förvaltningen.

– Det är viktigt att en extern värdering görs och att vi har öppenhet och transparens, betonade Bengt-Arne Persson.

De politiska partierna ska under februari diskutera förslaget och kommer inom kort att få information om köpeskillingen, dock inte med exakt belopp, och hur den beräknats. Den 16 mars förväntas frågan komma upp i kommunstyrelsens arbetsutskott. Om fullmäktige tar beslut den 25 april kan tillträdesdag tidigast bli den 1 maj.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se