torsjö live

Förskolan i Bjärnum kan öppna på måndag

Fyllnadsmassorna vid den nybyggda förskolan i Bjärnum innehåller inga farliga föroreningar. Det visar de viktigaste analysresultaten som redovisades på tisdagen. Miljönämnden upphävde därför förbudet att använda fastigheten och förskolan kan öppna som planerat på måndag. Miljöinspektör Daniel Rasmusson håller dock inte med om tekniska förvaltningens uttalande i ett pressmeddelande att dess rutiner och kontroll över […]

Kommunen ville neka alla grävtillstånd

Hässleholms kommun ville i höstas inte bara neka nya privata aktörer markavtal och grävtillstånd för fibernedläggning. Företag med befintligt markavtal fick också brev om att ett förslag förbereddes för att inte heller de skulle få grävtillstånd. Kommunen har nu svårt att svara på Konkurrensverkets frågor om fiberetableringen, har begärt anstånd tre gånger och svarat på […]