torsjö live

Förskolan i Bjärnum kan öppna på måndag

Förskolan i Bjärnum kan öppna på måndag

Fyllnadsmassorna vid den nybyggda förskolan i Bjärnum innehåller inga farliga föroreningar. Det visar de viktigaste analysresultaten som redovisades på tisdagen. Miljönämnden upphävde därför förbudet att använda fastigheten och förskolan kan öppna som planerat på måndag.

Miljöinspektör Daniel Rasmusson håller dock inte med om tekniska förvaltningens uttalande i ett pressmeddelande att dess rutiner och kontroll över massorna varit tillräckliga.

Faran är över, det fanns inga farliga föroreningar vid förskolan i Bjärnum och den kan därmed öppna som planerat på måndag. Foto: Lennart Nilsson
Faran är över, det fanns inga farliga föroreningar vid förskolan i Bjärnum och den kan därmed öppna som planerat på måndag. Foto: Lennart Nilsson

Personal och föräldrar kan nu andas ut efter det lugnande beskedet.

I början på december fick miljönämnden kännedom om att en del av fyllnadsmassorna som använts på gården och under byggnaden kom från Fasab Marks AB:s mellanlagringsplats på Läreda industriområde. Företaget hade enligt miljönämnden inte tillräcklig kontroll på sina massor som bland annat kom från vägbyggen och skulle betraktas som avfall.

Miljönämnden förbjöd användning av förskolans lokaler tills tekniska förvaltningen redovisat om massorna ur föroreningssynpunkt var lämpliga för ändamålet. Det gällde cirka 1 000 kubikmeter massor. Tekniska förvaltningen ansåg först inte att provtagning behövdes eftersom Fasab skulle ha kontroll, men det räckte alltså inte.

I fredags gjordes provtagning i tio borrhål på fastigheten under överinseende av miljöinspektör Daniel Rasmusson. På tisdagen kom alltså en del av resultaten och samtliga låg med marginal under Naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning.

– Det som är klart är analyserna av de vanligast förekommande föroreningarna, metaller och kolväten som förknippas med olja och diesel, berättar Daniel Rasmusson.

Ingen anledning till oro

Han ser ingen anledning till oror över de återstående analyssvaren.

– Men man ska aldrig säga aldrig. Vi kommer givetvis att granska dem också, förklarar han.

Alla provsvar väntas bli klara och sammanställda inom en månad.

Miljönämnden rekommenderade också tekniska förvaltningen att se till att personal, föräldrar med flera berörda får korrekt information om det inträffade.

– Vi tycker att det är viktigt med information i den här typen av ärende, när det är komplicerade frågor och handlar om barn. Om någon är orolig går det bra att vända sig till oss på miljökontoret också, säger Daniel Rasmusson som redan fått ta emot några förfrågningar från föräldrar.

Inte tillräcklig kontroll

I pressmeddelandet som tekniska förvaltningen skickade ut på tisdagseftermiddagen står bland annat: ”Tekniska förvaltningens och utsedda entreprenörers egenkontroller, riskbedömningar och provtagningsrutiner har varit tillräckliga”.

Men orsaken till problemet var just att ansvariga på tekniska förvaltningen inte hade tillräckliga rutiner och kontroll på massorna de använde.

– Det tycker inte vi att de hade, säger Daniel Rasmusson.

Han håller fast vid formuleringarna i de tre förelägganden som miljönämnden skrivit i ärendet. Där konstateras bland annat att användning av avfall för anläggningsändamål kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt och är det alltid om användningen sker på en plats där det krävs särskild hänsyn, såsom en förskola.

Måste kunna redovisa

Innehavaren av avfallet måste ta reda på om det finns en risk och hur stor den är och måste kunna redovisa innehållet i massorna för tillsynsmyndigheten.

Tekniska förvaltningen försvarade sig med att miljökontoret inte tidigare ställt krav på redovisning av massor som tekniska förvaltningen använt vid olika projekt.

– Anledningen till detta är att tekniska förvaltningen aldrig informerat miljökontoret om att de använder sig av avfall vid sina exploateringsprojekt, skrev miljökontoret.

Miljökontoret planerar att utreda på vilka andra platser tekniska förvaltningen använt avfall vid exploateringsprojekt. Miljöchef Sven-Inge Svensson utesluter inte att förvaltningen gjort sig skyldig till miljöbrott.

– Vi får nog titta mer på det här och ta en diskussion med tekniska förvaltningen för att förhindra att liknande problem uppstår igen, säger Daniel Rasmusson.

Han betonar att det är mycket lättare att avgränsa eventuella föroreningar om de upptäcks i ett tidigare skede.

– Dessutom blir ju konsekvenserna oändligt mycket mindre om föroreningar hittas innan fastigheten ska användas, säger han.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:
26/1 Förbud att öppna nybyggda förskolan
3/2 Föroreningar söks i borrhål vid förskolan 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se