torsjö live vers2

Fortfarande problem kring torget i Tyringe

Fortfarande problem kring torget i Tyringe

Ica Matlusten och Restaurang Riviera i Tyringe är inte glada för trafikförändringarna kring torget. Här är det numera gång- och cykelväg och avstängt för biltrafik.
Ica Matlusten har tappat kunder och Restaurang Rivieras varutransporter kommer inte fram till lastkajen efter trafikförändringarna kring torget. Snart ska kommunen besluta om det ska förbli så här eller ändras på nytt. Foto: Berit Önell

Trots 829 namnunderskrifter och protester från näringsidkare mot den ändrade trafikriktningen kring torget i Tyringe har ingenting hänt sedan i september. Ica Matlusten fortsätter att tappa kunder och Restaurang Rivieras varutransporter kan inte köra fram till lastkajen.

– Det har varit lite vilande. Men som det ser ut nu kommer vi inte att ändra tillbaka trafikriktningen, säger kommunens trafikingenjör Stina Janzon som utlovar en presskonferens när det blir bättre väder och ett formellt beslut är fattat.

Fanny Ekenstierna, till vänster, och Christina Bonde överlämnade i september namnlistorna från Tyringe till Stina Janzon och Stefan Nilsson på kommunens tekniska avdelning. Foto: Berit Önell
Fanny Ekenstierna, till vänster, och Christina Bonde överlämnade i september namnlistorna från Tyringe till Stina Janzon och Stefan Nilsson på kommunens tekniska avdelning. Foto: Berit Önell

Hon anser att den nya ordningen med förbud mot fordonstrafik på torgets västra sida är bättre för cyklister och gångtrafikanter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Andra lösningar för gång- och cykeltrafik är inte optimala. Nackdelen är som jag ser det främst att det tar tid att vänja sig vid en ny utformning. Det var också lättare för biltrafiken och ett bättre flöde när det fanns både in- och utfart för biltrafik i anslutning till torget, säger hon.

Nu måste bilisterna köra en rejäl omväg för att ta sig ut från området vid torget. Parkeringen på Hantverksgatan vid Ica Matlusten har också hamnat på fel sida när gatan är enkelriktad på motsatt håll.

De ansvariga på kommunen har pratat med Mattias Andersson, ny handlare på Matlusten.

– Vi måste se över parkeringslösningen enligt Matlustens önskemål, säger Stina Janzon som har fått uppfattningen att handlaren därmed accepterar förändringen.

Men Mattias Andersson är inte alls nöjd.

– Vi har tappat försäljning under de fyra månader jag varit här. Folk måste kunna komma hit. Vi måste få någon form av förändring och det gör inget om det händer något typ nu, säger han.

Dålig information

Han tycker att informationen från kommunen har varit, mycket dålig och han var inte här före förändringen, så han vet inte riktigt hur det var då.

– Men det skulle vara bra med parkeringsrutor utanför butiken, nu parkerar folk kors och tvärs och det är ingen trafiksäkerhet. Vi måste ha trafik här, oavsett det är enkelriktat åt ena eller andra hållet. Men jag skulle hellre se att man fick köra åt båda håll. Nu får ju folk köra långa rundor för att ta sig ut, säger han.

Han fick uppfattningen att kommunen var tvungen att göra en bilfri gång- och cykelväg, för att uppfylla statliga direktiv.

Får bära varorna

Burim Muharremi, som driver Restaurang Riviera och även äger fastigheten i hörnet Järnvägsgatan och gång- och cykelvägen, berättar att varutransporterna inte längre kan köra fram till lastkajen.

– Lastbilarna får stanna antingen på torget eller på Järnvägsgatan och vi får bära grejerna 20 meter. Det här har inte blivit bra för oss, men kommunen bryr sig inte, säger han.

Först kunde lastbilarna knappt komma in på torget på grund av en betongsugga som stod i vägen. Nu är den i alla fall flyttad.

Burim Muharremi förklarar att han pratat med samtliga som har verksamheter kring torget.

– Alla tycker att det är väldigt dåligt, det har blivit mycket svårare för oss som är företagare här. Torget håller på att dö ut när de stänger överallt, säger han.

Han hoppas att ansvariga på kommunen ska komma och prata med honom också.

– De har inte ens frågat oss vad vi tycker, jag tycker att de har varit väldigt nonchalanta, säger han.

Dessutom är han orolig för att barn som springer ut från Matlusten ska bli påkörda eftersom trafiksituationen försämrats där.

Christina Bonde och Fanny Ekenstierna, som var engagerade i namninsamlingen, är besvikna och undrar om kommunen inte alls lyssnar på Tyringeborna.

– Det jag vänder mig emot är mest deras sätt att sköta det här. En ansenlig del av Tyringeborna, 18 procent, skrev faktiskt under på bara två veckor, säger Christina Bonde.

Pensionärer positiva

Stina Janzon försäkrar att de ansvariga vägt in namninsamlingen i sin bedömning.

– Det är därför vi gjort ett omtag och tittat på det här igen. Men vi har också fått positiv respons. Det finns för- och nackdelar med allt. Nu får vi försöka kompromissa till det bästa, säger hon.

Tyringe byalag drev frågan om en förändring kring torget och tog kontakt med kommunen, men efter namninsamlingen har de legat lågt. Pensionärsföreningen SPF lämnade under hösten in en skrivelse med positiv inställning till förändringen.

Stina Janzon vet fortfarande inte vem som i september målade en ny parkeringsruta mitt emot banken på Torggatan.

– Vi har ingen aning, säger hon.

Berit Önell


Läs tidigare artiklar i ämnet:
21/9 Protestlistor mot ny trafikriktning i Tyringe
24/9 829 namn vill ha torgtrafik som förut
25/9 Locket på efter möte om torgtrafik
28/9 Trafiksituationen vid torget ses över igen
29/9 Byalag vill inte prata mer om torgtrafik

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se