torsjö live vers2

829 namn vill ha torgtrafik som förut

829 namn vill ha torgtrafik som förut

Christina Bonde och Fanny Ekenstierna besökte på torsdagen kommunens tekniska förvaltning för att överlämna 829 namnunderskrifter för en återgång till den tidigare trafikordningen kring torget i Tyringe. Stina Janzon och Stefan Nilsson tog emot och lovade att beakta synpunkterna vid det möte med Tyringe Byalag som skulle hållas under eftermiddagen.

Många Tyringebor, närmare bestämt 18 procent, har alltså protesterat mot nyordningen där trafikriktningen ändrats så att Torggatan inte längre är utfart till Järnvägsgatan utan bara infart, Hantverksgatan är enkelriktad i samma riktning och gatstumpen vid Handelsbanken blivit gång- och cykelväg utan biltrafik.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Men det är nog fler som tycker likadant, vi har haft begränsad tid på oss att samla in namn, förklarade Fanny Ekenstierna.

Fanny Ekenstierna, till vänster, överlämnade, tillsammans med Christina Bonde. namnlistorna från Tyringe till Stina Janzon och Stefan Nilsson på kommunens tekniska avdelning. Foto: Berit Önell
Fanny Ekenstierna, till vänster, överlämnade, tillsammans med Christina Bonde. namnlistorna från Tyringe till Stina Janzon och Stefan Nilsson på kommunens tekniska avdelning. Foto: Berit Önell

Hon påtalade att kommunen borde haft något underlag för att göra förändringen, exempelvis olycksstatistik, och att allmänheten och handlarna kring torget borde informerats i förväg. Stefan Nilsson beklagade att kommunikationen inte fungerat och att ansvariga tjänstemän slutat medan nuvarande inte hunnit sätta sig in i ärendet tillräckligt. Frågan ska dock ha diskuterats ända sedan 2010.

Ingen av de tjänstemän som nu arbetar med frågan hade besökt platsen innan förändringen skedde. Men på onsdagen var trafikingenjör Stina Janzon ute och tittade. Hon hade inga omedelbara synpunkter på trafiksäkerheten, inte heller det faktum att den som vill parkera på Hantverksgatan vid Ica Matlusten nu ska köra över på vänster sida i färdriktningen.

– Eftersom gatan är enkelriktad går det bra, förklarade hon.

Fanny Ekenstierna påtalade att bilisterna idag kör på båda håll.

– Det är mer en polisiär fråga om trafikreglerna inte följs, svarade Stefan Nilsson.

Däremot ställde sig tjänstemännen frågande till den parkeringsruta som för några dagar sedan ritades upp på Torggatan.

– Det är ingen här som har beställt den, en anställd på Hässleholm teknik frågade mig varför vi målat en ruta, men det är alltså inte vi, sa Stefan Nilsson.

Enligt Stina Janzon har även Tyringebor som är positiva till förändringen hört av sig.

– En del sa att de inte ville skriva på för att inte stöta sig med Byalaget, sa Christina Bonde.

Hon berättade att många Tyringebor reagerat på hur Byalaget hanterat frågan.

– Vi måste ta på oss ansvaret och se till att det blir rätt och riktigt. Det är inte Byalaget som utformar gatorna, svarade Stefan Nilsson.

Däremot gjordes den här förändringen av kommunen efter önskemål från Byalaget.

Tjänstemännen lovade att protokoll skulle skrivas från mötet och allmänheten informeras. Christina Bonde ska få protokollet via mejl.

Både hon och Fanny Ekenstierna hade också skrivit förslag till Byalagets låda på biblioteket och överlämnade även dessa till kommunens tjänstemän.

De tar där upp ett förslag från Tyringes Facebookgrupp om att flytta busshållplatsen österut  till tidigare Matöppets parkeringsficka. På så sätt löses problemet med att bussarna kan skymma sikten för bilister som kör ut från Torggatan, vilket var en av anledningarna till förslaget från Byalaget. Bussarna går numera dessutom endast som ersättningstrafik när tågen är inställda.

Frilagt lyckas inte få tag på kommunens tjänstemän efter mötet. Byalagets ordförande Jan Göransson, själv tidigare kommunal chef, som var med, vill inte svara på tidningens frågor.

– Byalaget är inte inkopplat på det här projektet längre. Vi har bara lämnat synpunkter och tyckte att kommunens förslag var bra, framför allt att cyklisternas problem skulle lösas, säger han.

Han vill inte berätta om någon förändring ska ske efter att mötet diskuterat Tyringebornas synpunkter.

– Jag har ingen anledning att prata med dig, säger han till Frilagt och lägger på luren.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se