Gruppen-3a-328x120

Kommunalråd tiger om fiberkostnaden

Kommunalråd tiger om fiberkostnaden

Kommunalråden vägrar kommentera Frilagts avslöjande i helgen om att fiberprojektet nu beräknas kosta totalt 520 miljoner kronor, 180 miljoner mer än vad som tidigare sagts. Uppgiften var sekretessbelagd i kommunens svar till Konkurrensverket i förra veckan. Men sekretessmarkeringen var felaktigt gjord och kunde lätt tas bort av vem som helst.

– Kommunen kommer att kalla till en presskonferens i ärendet i nästa vecka, innan dess inga kommentarer, skriver kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) i ett sms till Frilagt.

Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vägrar kommentera att fiberprojektet fördyras med cirka 200 miljoner. Hon hänvisar till en presskonferens i nästa vecka. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S) vägrar kommentera att fiberprojektet fördyras med cirka 200 miljoner. Hon hänvisar till en presskonferens i nästa vecka. Foto: Berit Önell

Hon menar alltså att hon under minst en vecka till inte vill att allmänheten ska få del av hennes svar på frågor som exempelvis varför projektet blir så mycket dyrare, vad det kan få för konsekvenser och varför summan mörkades med hänvisning till affärssekretess när den tidigare preliminära totalkostnaden presenterats öppet.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunalråden var upptagna i möten hela måndagen och svarade inte i telefon. IT-strateg Ann Andersson och kommunchef Bengt-Arne Persson svarade inte heller.

Lena Wallentheims kortfattade sms fick Frilagt att fråga: Är ditt svar alltså att ni vill mörka minst en vecka till?

– Det handlar inte om att mörka något. I sådana fall hade vi väl inte tänkt kalla till någon presskonferens. Vi vill presentera helheten med det eventuella förvärvet av Hessleholm Network och svaret till Konkurrensverket och detta behöver processas politiskt, skriver Lena Wallentheim därefter.

Hon svarar inte på Frilagts följande sms om att det ser illa ut om ingen åtminstone kan ge en kort kommentar i närtid när så pass anmärkningsvärda uppgifter kommer fram.

Oppositionsrådet Pär Palmgren är lika förtegen.

– Jag har inga kommentarer idag. Det blir förmodligen en presskonferens nästa vecka i detta ärende, skriver han i ett sms.

Under tisdagen har kommunen en telefonkonferens med Konkurrensverket angående utredningen om eventuellt brott mot konkurrenslagstiftningen när privata företag nekats grävtillstånd för fiber på kommunens mark.

Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte heller prata förrän det är presskonferens.Foto: Berit Önell
Oppositionsrådet Pär Palmgren (M) vill inte heller prata förrän det är presskonferens.Foto: Berit Önell

Kommunjuristen Magnus Gjerstad berättar att han sett att det uppmärksammats på Facebook att det gick att ta bort maskeringen över de två sekretessbelagda raderna i svaret till Konkurrensverket. Maskeringen försvann när texten lades över i ett annat dokument.

– Det var inte meningen, det är något som gått snett, säger Gjerstad.

Maskeringen går bara att ta bort i kommunens pdf-fil som ligger i IT-strateg Ann Anderssons text på kommunens hemsida. Konkurrensverket har sekretessbelagt samma del av dokumentet när handlingar skickats därifrån och den maskeringen håller.

– Exakt hur det har gått till vet jag inte. Jag är inte så bra på det tekniska, det är lättare med papper, säger Gjerstad.

Han vet i alla fall att den aktuella texten skulle maskeras.

– Jag var med och diskuterade det med våra juridiska ombud och med Ann Andersson, berättar han.

Han kommer inte ihåg grunderna för beslutet att sekretessbelägga totalsumman.

– Advokatfirman tyckte att det fanns skäl att sekretessbelägga. Konkurrensverket kom fram till samma uppfattning och varje myndighet gör sin bedömning, säger han.

Kommunjuristen Magnus Gjerstad säger att det var en miss att den maskerade texten gick att läsa. Foto: Urban Önell
Kommunjuristen Magnus Gjerstad säger att det var en miss att den maskerade texten gick att läsa. Foto: Urban Önell

Han konstaterar att det inte är lätt att uppskatta totalkostnaden för fiberetableringen.

– Det är oerhört svårt att beräkna, säger han.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, som tidigare ifrågasatt kommunens fiberetablering, skrev på måndagen till Konkurrensverket, bland annat på grund av den nya preliminära totalkostnaden.

Han tycker att det hela är mycket märkligt, både att summan sekretessbeläggs och att kommunalråden nu inte vill uttala sig.

– De måste väl tycka något, säger han.

Särskilt underligt tycker han att det är att Pär Palmgren som oppositionsledare inte säger något.

– Jag reagerar på att han inte tar tillfället i akt att föra ut sina synpunkter. Det indikerar att han också har något att dölja, säger Herslow.

Kommunens misslyckade maskering av det sekretessbelagda dokumentet beskrivet han som ”mycket klantigt”.

Han utgår från att den tidigare uppgivna totalkostnaden var 285 miljoner kronor, vilket gör mellanskillnaden till 235 miljoner kronor, betydligt mer än de 180 miljoner Frilagt räknade med.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden är kritisk till beräkningarna. Foto: Berit Önell
Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden är kritisk till beräkningarna. Foto: Berit Önell

Skillnaden beror på hur uppgifterna i fiberetableringsplanen hanteras, om investeringen i stamnätet och rörelsekapitalet på totalt 46 miljoner samt kostnaden för projektet Fiber till skolan på 11 miljoner tas med eller om bara de investeringar som täcks av egenavgifterna räknas.

I sitt brev till Konkurrensverket ifrågasätter Herslow underlaget för beräkningarna av kostnaden för fiber på landsbygd och påtalar att olika uppgifter förekommit, exempelvis i Gumlösa, 15 000 kronor per hushåll, och i Rättelöv, 19 000 kronor per hushåll, medan kommunen i sitt svar till Konkurrensverket räknar med 50 000 kronor i snitt per hushåll.

Han tar också upp situationen i Rättelöv där kommunen nu avrått länsstyrelsen från att ge EU-bidrag till fiberföreningen sedan den inlett ett samarbete med IP Only, trots att kommunen tidigare aviserat att ansökan skulle tillstyrkas. Om bidraget inte beviljas kan Rättelöv få vänta på fiber till 2024. Även IP Onlys fiberutbyggnad i Osby beskrivs i brevet som jämförelse.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se