torsjö live

Protest mot neddragning av personligt ombud

Protest mot neddragning av personligt ombud

Flera brukarorganisationer protesterar mot Hässleholms kommuns beslut att halvera verksamheten med personligt ombud för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De betonar i en skrivelse till kommunen att ombuden som omsorgsnämnden vill spara in på ger en stor samhällsvinst, enligt Socialstyrelsen 2006 hela 17 gånger kostnaden för insatsen, eller 166 000 kronor per klient och år.

Hässleholm har i dagsläget två personliga ombud. Genom att dra ner till endast ett ombud sparar omsorgsnämnden 350 000 kronor per år. Förändringen gäller från och med den 1 juni.

Det är kommunerna som är ytterst ansvariga för verksamheten med personligt ombud. Tjänsterna finansieras delvis genom statsbidrag. Den 31 december var 25 klienter registrerade i Hässleholm.

Organisationerna berömmer kommunen för de insatser som under många år gjorts för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu ser de dock från brukarperspektiv tecken på en negativ utveckling.

– Kommunens ”besparing” riskerar att bli en negativ åtgärd som kan komma att slå hårt emot såväl kommunens egen socialpsykiatri som Region Skånes vårdapparat. Värst drabbade kommer tyvärr klienterna att bli, skriver de.

De ger inte mycket för uppgifterna i beslutsunderlaget om att psykiatrisjuksköterska och psykiatrisamordnare ska ta över. Ingen av dem utför det unika som de personliga ombuden gör.

– Vad våra medlemmar behöver är någon som fungerar som röst åt dem, någon som driver deras sak, skriver brukarorganisationerna.

De hoppas att omsorgsnämnden tänker om kring beslutet att minska antalet personliga ombud och också att kommunen vill samarbeta med intresseorganisationerna kring kravet att höja statsbidragen för personliga ombud till ”en anständig nivå”. Bidragen har varit oförändrade sedan 2001 och därför har kommunerna fått skjuta till alltmer pengar.

Kristianstad har idag fyra ombud och de tre mindre samverkande kommunerna Sjöbo, Tomelilla och Simrishamn har gemensamt också fyra.

Skrivelsen är författad av John Andersson, styrelseledamot i PO Skåne, en fristående organisation som utför tjänsten personligt ombud, och även i självskade- och ätstörningsorganisationen SHEDO med rikskontor i Hässleholm. Skrivelsen är undertecknad också av Anna Jalkling, ordförande i SHEDO, och Conny Allaskog, sekreterare, samt Ulrika Friström, ordförande i Attention Kristianstad-Hässleholm, en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och Therese Boström, representant för Libra, en stödförening för personer med affektiva sjukdomar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se