torsjö live

Hibab vill bygga nytt hus på Norra station

Hibab vill bygga nytt hus på Norra station

Bakom dem ska det nya huset ta plats, från vänster Kent Johannesson, Hibab, Hans Maunsbach och Niclas Gunnarsson P L Nordic, Lena Wallentheim, Hässleholm Norra Station, och Mats Sturesson, Hibab. Foto: Berit Önell
Bakom dem ska ingången till det nya huset vara, från vänster Kent Johannesson, Hibab, Hans Maunsbach och Niclas Gunnarsson P L Nordic, Lena Wallentheim, Hässleholm Norra Station, och Mats Sturesson, Hibab. Foto: Berit Önell

Ett nytt kontorshus med 1 800 kvadratmeter lokalyta ska byggas på Norra Station, med start i höst, om kommunfullmäktige godkänner att kommunala bolaget Hibab eller dess dotterbolag Norra Station AB investerar 40 miljoner kronor. Dialog med Joakim Olléns Kunskapsporten krävs också vid alla nya projekt i området. Ett förberedande avtal har redan tecknats med utbildningsföretaget P & L Nordic AB om hyra av närmare hälften av lokalytan.

Fortfarande finns outnyttjade lokaler i övriga hus på Norra Station, men det ville kommunalråden inte tala om under presskonferensen om nybygget på tisdagen.

Det var glada miner när planerna på nybygge på Norra Station presenterades, från vänster Kent Johannesson, Hibab, Hans Maunsbach, och Niclas Gunnarsson, P L Nordic, Mats Sturesson, HIbab, och Lena Wallentheim, Hässleholm Norra Station. Foto: Berit Önell
Det var glada miner när planerna på nybygge på Norra Station presenterades, från vänster Kent Johannesson, Hibab, Hans Maunsbach, och Niclas Gunnarsson, P & L Nordic, Mats Sturesson, Hibab, och Lena Wallentheim, Hässleholm Norra Station. Foto: Berit Önell

Trevåningshuset, med beteckningen M6 (Magasinet 6), ska byggas på en del av den nuvarande parkeringsplatsen, längs Kaptensgatan.

P & L vill på sikt gärna köpa huset och en option är också en förutsättning för hyresavtalet. Företaget finns idag på Kommendörsgatan, mitt emot brandstationen, där det börjar bli trångt.

– Vi har expanderat och avser att göra det framöver också. Vi har under flera år letat efter lämpliga stationsnära lokaler. Här kommer vi nära stationen och det är bra för våra kunder, men framför allt förbättrar det möjligheterna att hitta personal, säger Niclas Gunnarsson, vd på P & L Nordic, som anser att flytten kommer att säkra företagets framtid i Hässleholm.

Företaget arbetar med kompetensutveckling och utvecklar mjukvara, främst inom el- och reglerteknik, med både skolor och industri som kunder och har idag ett 30-tal anställda, merparten i Hässleholm.

Till en början kommer en hel våning plus en tredjedels våning att tas i anspråk, totalt 678 kvadratmeter. Den uthyrbara arean är totalt 1 480 kvadratmeter plus 402 kvadratmeter i källarplan.

Både P & L och de kommunala bolagens företrädare ser stora fördelar med att befinna sig i området Norra Station.

– Det är roligt att vi kan ge företaget möjlighet att växa, vi tror att det smälter väldigt väl in i kunskapsbyn här, säger kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S), ordförande i Hässleholm Norra Station AB.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ), ordförande i Hibab, ser som sitt uppdrag både att ge befintliga företag möjligheter att stanna i Hässleholm och att främja nya etableringar i en dynamisk miljö för företagande och lärande.

– Det är speciellt trevligt att ett lokalt företag nu kan ta ett steg till, säger han.

Hibabs vd Kent Johannesson visar skisser på hur det nya huset ska se ut och var det ska placeras i förhållande till övriga byggnader i området. Ytterligare tre hus finns med på den ursprungliga ritningen som togs fram efter en arkitekttävling 2001.

Här syns det planerade huset M6 vid Kaptensgatan.
Här syns det planerade huset M6 vid Kaptensgatan, tillsammans med befintliga hus på Norra Station.

– Vårt uppdrag var göra det här området till en levande stadsdel. Vi fastnade för det här förslaget, bland annat för att det kan byggas ut i etapper efterhand som behov uppstår, förklarar Kent Johannesson.

När alla husen är byggda kommer det nästan inte att finnas något kvar av parkeringsplatsen som idag har 100 platser. Medan M6 byggs kan inte mer än halva parkeringen användas. De ansvariga hänvisar därför till parkeringsgaraget med 72 platser som stod färdigt för nästan två år sedan, men hittills inte använts särskilt mycket. Kanske har det samband med skandalerna som avslöjades, inte bara att kommunen lovat hyra garaget av Kunskapsporten i 20 år till en hyra av totalt cirka 80 miljoner kronor och därefter köpa loss det till bokfört värde, utan också att tekniska problem gjorde att flera bilister blev inlåsta.

Det omskrivna parkeringsgaraget på Norra Station kan komma till heders när en del av parkeringsplatsen på Norra station försvinner för att ge plats åt det nya huset. Foto: Urban Önell
Det omskrivna parkeringsgaraget på Norra Station kan komma till heders när en del av parkeringsplatsen på Norra station försvinner för att ge plats åt det nya huset. Foto: Urban Önell

Mats Sturesson är övertygad om att det nu kommer att finnas en marknad för p-garaget.

– Vi ska jobba mer med marknadsföringen av garaget och de tekniska problemen ska vara åtgärdade, försäkrar Lena Wallentheim.

Det nya huset ska läggas i ett helt eget kommunalt bolag.

– Då kan vi också göra ett avtal med en rättsligt bindande option, förklarar Mats Sturesson.

Tanken är inte att Kunskapsporten, som varit med i utvecklingen av större delen av området, ska vara inblandade i detta projekt. Formellt har Kunskapsporten dock inte sagt sitt än.

– De ska bli tillfrågade inför varje ny etapp. Vi har en dialog nu, säger Kent Johannesson.

Beslutet i kommunfullmäktige, som väntas den 30 maj, gäller investeringen eftersom den är större än tio miljoner. Pengarna kommer att lånas upp, men någon ny borgen behöver fullmäktige inte bevilja eftersom sådan redan finns för hela beloppet.

I slutet av 2017 kan huset vara inflyttningsklart.

För mer än halva huset, cirka 800 kvadratmeter plus källaren, finns ännu inga hyresgäster klara. Men tanken är att Hibab ska flytta in på cirka 150 kvadratmeter.

– En del av uppgörelsen är att Hibab ska fungera som ett gummiband för en del av ytan. När P & L behöver expandera kan vi flytta till en annan byggnad, förklarar Kent Johannesson.

När Frilagt frågar hur mycket tomma lokaler det finns på Norra station i övrigt, blir svaret att det inte finns några tomma lokaler idag.

Hur mycket hyr kommunen som inte används?

– Vi hyr bara lokaler som vi behöver, säger Mats Sturesson och förklarar att presskonferensen inte ska handla om det utan om det nya huset.

Lena Wallentheim betonar att det inte finns anledning till oro för tomma lokaler.

– Vi jobbar för att få fler högskoleutbildningar till Hässleholm och på sikt har vi nog snarare behov av fler lokaler, säger hon.

Uppgiften om att kommunen bara hyr lokaler som den behöver stämmer dock inte.

Kommunen betalar exempelvis fortfarande hyra med drygt 300 000 kronor per år för Gastronovums lokaler, trots att verksamheten lades ner för sex år sedan. Avtalet omförhandlas nu, men gäller hela 2016 liksom hyresavtalet för husen i etapp 1 (M8 och M10) med en årshyra på 5,4 miljoner kronor och etapp 2 (M1 och M2) med en årshyra på 3,3 miljoner kronor.

Kommunen betalar idag dyrt för ”döda” ytor som trapphus, städskrubbar och teknikutrymmen. Dessutom står kommunen för hyran för hela restaurangen, bara för att den används som genomgång till aulan.

– Det är helt orimliga krav, vi har betalat lika mycket för trapphus och skrubbar som för verksamhetslokaler, säger Gunilla Nilsson, hyresförvaltare på kommunens tekniska förvaltning, som står för hyreskontrakten åt de kommunala verksamheterna.

Under mer än ett år har hon arbetat för att klargöra verksamheternas behov och få ordning på avtalen. Översynen började efter att det hösten 2014 uppdagats att kommunen betalat hyra i åtta-nio månader för en lokal där hyresavtalet upphört – men bara informellt. Kunskapsporten betalade då tillbaka cirka en miljon kronor.

– Min teori är att mycket beror på dålig koll och byte av personal och samtidigt en vilja att vara flexibel. Till slut blir det jättesvårt att hålla reda på allt som överenskommits informellt. Men nu tror jag att det blir väldigt bra för alla parter, säger Gunilla Nilsson.

Nu har en del av lokalerna sagts upp medan andra kommit till. Förhandlingarna är i slutskedet. Hur mycket billigare det blir nästa år kan Gunilla Nilsson inte säga idag, men en besparing blir det.

– Vi tittar på vilka ytor vi kan frånträda för att kanske tillträda andra som är mer ändamålsenliga. Framförallt vill vi ha att få bättre kontroll över kvadratmetrarna, förklarar hon.

Kommunen har också ett avtal för etapp 3 (M7 och M9) som inte förhandlas om nu. Det gäller till och med 2024 med en hyra på 3,1 miljon kronor per år. Totalt betalar kommunen idag 11,9 miljoner kronor i hyror på Norra Station.

Högskolan i Kristianstad, som flyttade härifrån för ett och ett halvt år sedan, betalar fortfarande för lokaler som inte används, men en del av dessa ska nu tas över av kommunen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se