Gruppen-3a-328x120

Statsbidrag till villa för flyktingbarn

Statsbidrag till villa för flyktingbarn

Köpet av en villa på Stattena och ombyggnad av den till hvb-hem för ensamkommande flyktingbarn med svåra trauman ska finansieras med det extra statsbidraget för flyktingmottagande. Det har kommunstyrelsen nu beslutat och kostnaden på totalt 3,3 miljoner kronor drabbar därmed inte annan verksamhet som den hade kunnat göra i det tidigare förslaget.

Kommunstyrelsen beslöt också att använda en del av samma statsbidrag till en helt ny organisation för flyktingmottagande och integration där fyra nya tjänster skapas.

Mats Sturesson (C ) Foto: Berit Önell
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) menar att kommunen sparar mycket pengar genom flyktingboenden i egen regi. Foto: Berit Önell

I det ursprungliga förslaget för hvb-hemmet skulle kostnaden för köpet av villan, 1,7 miljoner kronor, belasta tekniska nämnden medan ombyggnaden, 1,6 miljoner kronor, skulle läggas på kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. Dessa pengar kan nu användas till annat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Sverigedemokraterna vände sig ändå emot de höga kostnaderna och begärde votering som slutade 11-4. Patrik Jönsson och Ulf Erlandsson reserverade sig därefter mot beslutet och Björn Widmark (FV) lämnade en protokollsanteckning med liknande motivering.

Övriga partier menade att beslutet var nödvändigt för att hålla nere kostnaderna. Statsstödet per dygn och person uppgår till ungefär 1 600 kronor mindre än vad placeringar utanför kommunen kan kosta.

– Det innebär alltså en väldig kostnadsbesparing om vi kan ha boenden i egen regi, på årsbasis sparas 4,67 miljoner kronor för åtta ungdomar, säger kommunalrådet Mats Sturesson (C ).

Han förklarar att kommunledningen ännu inte hade tagit ställning till hur statsbidraget skulle användas när beslutsförslaget för villan skrevs.

Hässleholms kommun får 69 miljoner kronor i extra statsstöd för flyktingmottagande för 2016. Cirka fem miljoner kronor användes dock redan 2015, så 64 miljoner återstår.

En del av dessa medel ska också användas till att bygga upp en helt ny organisation för flyktingmottagande och integration.

– Till följd av den ansträngda flyktingsituationen under hösten då krisledningsstaben aktiverades behöver vi en ny organisation som kan stödja förvaltningarna och ge kommunledningen en övergripande helhetssyn på situationen, förklarar Mats Sturesson.

Syftet är också att se till att inga bidragsansökningar missas och att samverka med Migrationsverket, flyktingförläggningarna och ideella organisationer.

Fyra nya tjänster för integration

Kommunstyrelsen beslöt att fyra tjänster ska tillsättas, varav en chef, en ekonom, en personalansvarig och en kommunikatör. Dessutom ska flyktingsamordnaren Jenny Carlbom ingå i organisationen. Chefens tjänst blir tills vidare och de övriga tillfälliga fram till halvårsskiftet 2017.

Mats Sturesson konstaterar att flyktingströmmarna just nu delvis avstannat på grund av vintervädret och id-kontrollerna.

– Men vi vet inte vad som händer i vår och sommar, säger han.

Flera av kommunens verksamheter har rapporterat att deras arbetssituation är mycket ansträngd på grund av flyktingmottagandet. Enligt kommunens senaste uppgifter till länsstyrelsen är det särskilt skolan och skolsköterskorna som är belastade. Prognosen är att kommunen kommer att ta emot cirka 300 ensamkommande flyktingbarn i år.

Integrationsorganisationen ska starta så snart som möjligt. Tjänsterna kommer troligen att utannonseras redan i nästa vecka.

Även denna votering slutade 11-4 , SD reserverade sig och FV lämnade en protokollsanteckning.

– Sverigedemokraterna kan inte ställa sig bakom en politik som dels går emot partiets grundinställning och som dels kommer att innebära ytterligare påfrestningar på kommunens redan ansträngda ekonomi, skriver Patrik Jönsson och Ulf Erlandsson.

– Vi vidhåller att kommunen istället borde sända signaler till statsmakten om att kommunen inte klarar mottagning och integration av de volymer som nu är aktuella. Resultatet är att kärnverksamheterna som exempelvis omsorgen blir lidande, skriver Björn Widmark och Mikael Björklund, FV.

Mottagningsenhet i skolan

Som Frilagt tidigare berättat kommer också en ny central mottagningsenhet för nyanlända barn och ungdomar att starta den 1 mars. Ett särskilt team ska kartlägga utbildningsnivåer och förbereda barn och ungdomar för den svenska skolan. Även hälsoundersökningar ska göras.

Mottagningen startar i Parkvillan på Åkaregatan på förmiddagarna. På eftermiddagarna fungerar lokalerna som fritidsverksamhet och då kan teamet åka ut till olika asylboenden. På sikt är tanken att verksamheten ska inhysas i Linnéskolan och eventuellt även i Kyrkskolan, men inga beslut om det är ännu fattade.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se