torsjö live vers2

Ingen vulkan under uppvärmd bäck

Vulkanisk aktivitet är inte förklaringen till att vattnet i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket i Hässleholm varit upp till tio grader varmt mitt i vintern. -När reningsverket ligger ett stenkast därifrån känns det inte som lättaste tolkningen, säger Peter Dahlqvist på SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, som fick frågan av länsstyrelsen. Men miljöchef Sven-Inge Svensson vill inte fråga […]

Gymmet krävs på 125 000 kronor i vite

Miljönämnden begär att mark- och miljödomstolen ska döma det nu stängda gymmet Fitness 24 Seven på Östergatan i Hässleholm att betala vite på totalt 125 000 kronor. Vitesbeloppet grundar sig på att gymmet inte följde miljönämndens beslut om begränsning av antalet personer i lokalen där ventilationen var bristfällig och ibland inte fungerade alls. Problemen på gymmet […]