Gruppen-3a-328x120

Ingen vulkan under uppvärmd bäck

Ingen vulkan under uppvärmd bäck

Vulkanisk aktivitet är inte förklaringen till att vattnet i Sötekärrsbäcken nedanför reningsverket i Hässleholm varit upp till tio grader varmt mitt i vintern.

-När reningsverket ligger ett stenkast därifrån känns det inte som lättaste tolkningen, säger Peter Dahlqvist på SGU, Sveriges Geologiska Undersökningar, som fick frågan av länsstyrelsen.

Men miljöchef Sven-Inge Svensson vill inte fråga reningsverket, trots att en temperatur på 14 plusgrader häromdagen uppmättes i reningsverkets ”våtmarksfilter”, närmast bäcken.

Sötekärrsbäckens övre del var isfri när allt annat var fruset.
Sötekärrsbäckens övre del var isfri när allt annat var fruset.

Länsstyrelsens miljödirektör Annelie Johansson har tidigare sagt till Frilagt att uppvärmningen troligen beror på att något tillförs bäcken, förmodligen någon slags förorening.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Länsstyrelsen medverkade vid ett möte i Finjasjögruppen den 25 januari där bland annat olika teorier om bäcken diskuterades. Där bestämdes att SGU skulle tillfrågas om geologi och eventuell vulkanisk aktivitet. Miljökontoret skulle ombesörja en undersökning med värmekamera. Reningsverksbolaget Hässleholms vatten skulle färga in avloppsvatten i våtmarksfilter och dammar för att se vart det tar vägen, om det sker utläckage till Sötekärrsbäcken och hur vattnet sprids ut i Finjasjön.

Någon infärgning har fortfarande inte gjorts. Värmekameran visade ingenting, men det var knappast väntat eftersom den bara kan känna av värme i mark på maximalt 20 centimeters djup.

Peter Dahlqvist blev förvånad över frågan som han inte heller kan hitta när Frilagt ringer.

– Det var ingen officiell fråga, den kom in lite halvt från sidan, säger han.

Han anser att det inte kan handla om ett varmare grundvatten, på grund av vulkan eller annat. Den geologin finns inte heller i området.

– Kemin tyder också på att det bör röra sig om ett vatten som är orent, säger Dahlqvist.

Han syftar på länsstyrelsens tidigare provtagning i bäcken då bland annat förhöjda halter av klorider, mikroorganismer, kväve, fosfor, tungmetallerna koppar och kobolt samt kalcium uppmättes.

Peter Dahlqvist berättar att han reagerade direkt när han såg en bild från platsen, med reningsverket i bakgrunden. Han tyckte att det var långsökt att börja fråga om vulkaner och undrade vad problemet egentligen var.

– Ett reningsverk skulle kanske kunna ge möjlighet till både värme och kemi, säger han.

Han blir bekymrad när han av Frilagt får veta att även brunnar i området är uppvärmda och har ungefär samma kemi.

– Länsstyrelsen borde se till att någon gör något, speciellt om det finns brunnar i närheten, säger han.

SGU har ingen makt att agera.

– Vi kan säga jättemycket, men ingen behöver lyssna, säger Dahlqvist.

Enligt Hässleholms vatten kan den eventuella föroreningen inte komma från dess verksamhet och miljökontoret anser sig därför inte kunna göra något ytterligare.

Miljöchef Sven-Inge Svensson säger att fler provtagningar inte är aktuella.

– Vi har ingen egen budget för undersökningar. Vi väljer helst att angripa saker där det finns en verksamhetsutövare som kan stå för kostnaderna. Nu säger Hässleholms vatten att de konstaterat att det inte finns något läckage från deras ledningar. Vi kan inte med trovärdighet hävda att det måste vara Hässleholms vattens ansvar, säger Svensson.

Att Linus Jepsson, som anmälde den uppvärmda bäcken till miljökontoret, nu uppmätt 14 grader i våtmarksfiltret, dammen som bara skiljs från bäcken av Hovdalavägen, gör inte att Svensson ändrar uppfattning.

14 plusgrader var det häromdagen i våtmarksfiltret, dammen som bara skiljs från den uppvärmda Sötekärrsbäcken av Hovdalavägen.
14 plusgrader var det häromdagen i våtmarksfiltret, dammen som bara skiljs från den uppvärmda Sötekärrsbäcken av Hovdalavägen.

– Temperaturen i våtmarksfiltret sjönk sedan mycket snabbt till bara en och en halv plusgrad, berättar Linus Jepsson.

Han undrar om det kan handla om en kemisk reaktion i vattnet med något ämne som släppts ut i dammen.

– Jag kan inte förstå att det här negligeras. Förr eller senare hamnar föroreningarna i sjön och det är ett stort område som berörs, inte bara bäcken, säger han.

Våtmarksfiltret är dammen som ligger vid Hovdalavägen, framför reningsverkets kontor.
Våtmarksfiltret är dammen som ligger vid Hovdalavägen, framför reningsverkets kontor.

Sven-Inge Svensson håller fast vid att temperaturen i dammen bara var ett par plusgrader när miljökontoret mätte den vid ett tidigare tillfälle.

Han tycker inte att bäcken kan vara ett stort miljöproblem utan ser det snarare som ett märkligt fenomen. Han konstaterar också att värdena i Linus Jepssons brunn var högre än i bäcken.

– Utgående vatten från reningsverket har inte heller de värdena, säger han, men medger att sammansättningen skulle kunna finnas i lakvatten från en soptipp.

Bäcken har de senaste dagarna haft en oljeskimrande yta, som av allt att döma är just olja och inte järnutfällningar som tidigare sagts, eftersom ytan snabbt flyter ihop igen efter att den rörts.

Sven-Inge Svensson förklarar att miljökontoret inte kommer att göra mer i ärendet om det inte kommer ytterligare direktiv från länsstyrelsen eller SGU.

– Vi har lagt jättemånga timmar på den bäcken, säger han.

Annelie Johansson anser tvärtom att bollen ligger hos miljökontoret som tillsynsmyndighet och Hässleholms vatten inom ramen för egenkontrollen.

– De behöver inte invänta direktiv från länsstyrelsen. Det är upp till dem själva att ta sitt ansvar, det vill säga att kontrollera eventuellt läckage mellan våtmarksfilter och Sötekärrsbäcken, meddelar hon på fredagen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se