torsjö live vers2

Folkomröstning kan rädda paviljongen

Folkomröstning kan rädda paviljongen

Kommunfullmäktige beslöt med röstsiffrorna 39-22 att avslå motionen om att ändra detaljplanen för att stoppa husbygget och bevara Officersparken med musikpaviljongen. Men paviljongens vänner ger inte upp. Sverigedemokraterna kommer nu att driva frågan om en folkomröstning. För det krävs stöd från tio procent av de röstberättigade i kommunen, det vill säga 4 000 personer. Med tanke på att protestlistorna hittills fått över 3 500 namnunderskrifter lär det inte vara omöjligt.

På måndagskvällen var det andra gången motionen från sverigedemokraterna Håkan Spångberg och Patrik Jönsson togs upp av kommunfullmäktige. Sammanträdet hölls i T4:s matsal och många av ledamöterna passerade musikpaviljongen på vägen dit. Dessvärre krånglade tekniken, så varken webb-tv eller närradio fungerade.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Åhörarna på plats var dock många och debatten blev engagerad även denna gång, om än inte så lång som för en månad sedan.

Många åhörare ville vara på plats vid kommunfullmäktige och höra hur det skulle gå med musikpaviljongen. Foto: Berit Önell
Många åhörare ville vara på plats vid kommunfullmäktige och höra hur det skulle gå med musikpaviljongen. Denna gång fick de också applådera utan att bli tillrättavisade. Foto: Berit Önell

– Vilken annan fråga har engagerat invånarna som denna, undrade Douglas Roth (M) som tyckte att kommunledningen för länge sedan kunde löst problemet genom att erbjuda byggföretaget annan mark att bygga bostäder på.

Per-Åke Purk (V) hävdade tvärtom att frågan inte var viktig.

– Det är ingen särskilt stor fråga. Vi har viktigare frågor att ta tag i, sa han och förklarade att han tyckte att musikpaviljongen skulle få en mycket bättre placering om den flyttas enligt förslaget till kaserngården, längre bort från trafikbullret så att musiken kan höras bättre.

Patrik Jönsson blev upprörd.

– Purk anser inte att det är en viktig fråga, så han behöver inte lyssna. Det tycker jag tyder på någon form av demokratiförakt, sa han.

Björn Widmark (FV) tyckte inte att det hela handlade om hur bra musiken hörs.

– Nu rör det sig om Officersparkens bevarande, sa han.

Kommunalrådet Mats Sturesson C ) höll fast vid att detaljplanen för Officersparken måste följas.
Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) höll fast vid att detaljplanen för Officersparken måste följas.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) hävdade att det skulle strida mot plan- och bygglagen att ändra detaljplanen eftersom det krävs särskilda skäl.

Patrik Jönsson menade att sådana skäl visst fanns och betonade att försäljningen av marken inte är genomförd förrän paviljongen är flyttad.

– Om kommunen inte flyttar paviljongen blir det ingen affär, sa han.

Det stod ganska snart klart att liberalen John Bruuns återremiss inte lett till förändrade positioner. Partierna i den styrande minoriteten stod enade i att detaljplanen och Jacob Karlssons köpeavtal måste gälla. KD var av samma uppfattning medan SD, FV och L var lika bestämda med att parken och paviljongen måste bevaras. Moderaterna var splittrade och där fick ledamöterna rösta efter samvete.

Sverigedemokraten Ulf Erlandsson, till vänster, tog upp förslaget om folkomröstning. Gruppledaren Patrik Jönsson var också aktiv i talarstolen.
Sverigedemokraterna var sorgklädda vid fullmäktiges sammanträde. Ulf Erlandsson, till vänster, tog upp förslaget om folkomröstning. Gruppledaren Patrik Jönsson var också aktiv i att argumentera för Officersparkens bevarande.

Innan det blev dags för votering gick Ulf Erlandsson (SD) upp i talarstolen och förklarade att han ansåg att den styrande minoriteten bör lägga prestigen åt sidan.

– SD inser också vikten av bostäder, men de kan byggas på annan plats. Andra detaljplaner har upprättats i hast, då går det att lösa här också. De styrande visar brist på medkänsla när de inte lyssnar på medborgarna. Nära 4 000 har skrivit på protestlistorna. Det är cirka tio procent av kommunens röstberättigade. Därför har vi nu en moralisk skyldighet att yrka på folkomröstning om detaljplanen, deklarerade han.

Han möttes av kraftiga applåder från den närvarande allmänheten, något som denna gång accepterades av fullmäktiges stränga ordförande Irene Nilsson (S). Hon tillrättavisade dock Björn Widmark för att han inte höll sig till ämnet, trots att han kommenterade sådant som andra tagit upp utan att bli tillrättavisade. När Patrik Jönsson hävdade att detta var ett övertramp fick han en brysk tillsägelse och uppmaning att gå och sätta sig. I övrigt gick allt lugnt tillväga.

Fullmäktiges presidium accepterade inte att kravet på folkomröstning blev ett tillägg i motionen, från vänster Douglas Roth M), Lena Svensson C ) och Irene Nilsson S) samt tjänstemännen Louise Davisdsson och Charlotte Nygren Bonnier.
Fullmäktiges presidium accepterade inte att kravet på folkomröstning blev ett tillägg i motionen, från vänster Douglas Roth (M), Lena Svensson (C ) och Irene Nilsson (S) samt tjänstemännen Louise Davidsson och Charlotte Nygren Bonnier.

Erlandsson föreslog först att yrkandet om folkomröstning skulle läggas in i motionen som ett tillägg. Det accepterade dock inte kommunfullmäktiges presidium som menade att ett sådant tillägg gav motionen en ny dimension på ett sätt som krävde beredning i kommunstyrelsen.

– Om ni inte vill ta det här får ni det som ett initiativärende i kommunstyrelsen, sedan tar vi upp det här igen och sedan har vi folkomröstning och då blir det mer än 4 000 röster, tack och hej, sa Ulf Erlandsson.

Voteringen handlade alltså inte om folkomröstningen utan enbart om motionen. Förslaget om folkomröstning kommer att beredas i kommunstyrelsen innan det når fullmäktige.

På åhörarplats fanns bland andra Leif Henningsson och Evert Storm som tillhör dem som arbetat mest för att rädda parken och paviljongen. De var positiva till förslaget om folkomröstning, men funderar också på att överklaga kommunfullmäktiges beslut.

– Det här var klart bra, kommenterade Evert Storm efter mötet.

Han tyckte att tonen i debatten var bättre denna gång än i januari.

Leif Henningsson försäkrade att han och de andra i ”paviljongens vänner” kommer att arbeta vidare på alla sätt som är möjliga.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se