torsjö live vers2

Nej till initiativ till folkomröstning

Nej till initiativ till folkomröstning

Kommunstyrelsen vill inte förbereda en folkomröstning om Officersparken och musikpaviljongen. Alla utom SD, som skrivit initiativärendet, röstade nej till det.

– Initiativet till en folkomröstning bör komma från medborgarna, inte kommunstyrelsen. Vi avvaktar därför ett eventuellt sådant initiativ och tar vid det tillfället ställning till en folkomröstning, förklarade oppositionsrådet Pär Palmgren (M).

Kommunstyrelsen sa nej till initiativärendet om folkomröstning om musikpaviljongen. I nästa vecka tar tekniska nämnden upp frågan om rivningslov och bygglov. Foto: Berit Önell
Kommunstyrelsen sa nej till initiativärendet om folkomröstning om musikpaviljongen. I nästa vecka tar tekniska nämnden upp frågan om rivningslov och bygglov. Foto: Berit Önell

En namninsamling för folkomröstning startade direkt efter kommunfullmäktiges beslut den 29 februari att avslå SD:s motion om att revidera detaljplanen för området för att bevara parken och paviljongen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunstyrelsens beslut innebär att fullmäktige får ta ställning till frågan direkt om namninsamlingen når upp till nödvändiga tio procent av de röstberättigade i kommunen, det vill säga cirka 4 100 personer.

Kommunalrådet Mats Sturesson (C ) var tveksam till om frågan ens är laglig att ta upp i en folkomröstning.

– Behovet av en folkomröstning är mindre när kommunfullmäktige redan vid två tillfällen med ett allmänt val emellan tagit ställning och antagit detaljplanen. Det är som att ändra en grundlag, sa han.

Han ansåg dessutom att det strider mot plan- och bygglagen att revidera  detaljplanen på grund av att en berörd fastighetsägare är emot det – och då menade han Jacob Karlsson som ännu inte är ägare till fastigheten, men äger kanslihuset intill.

Om tio procent av de röstberättigade invånarna, det vill säga cirka 4 100, kräver det måste kommunfullmäktige ta upp frågan om folkomröstning. För att få igenom det i fullmäktige krävs minst en tredjedel av rösterna. En kommunal folkomröstning är enbart rådgivande.

På tisdag driver tekniska nämnden frågan om flytt av paviljongen vidare genom ett ärende om ”rivning och nybyggnation inom T4-området”. Det innebär beslut om att söka rivningslov och bygglov.

Kommunalråden tycker inte att det är något problem att detta kommer upp innan frågan om folkomröstning avgjorts i fullmäktige.

– Det finns redan en gällande detaljplan. Tekniska nämndens uppdrag är att fortsätta processen, säger Mats Sturesson och får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim (S).

Pär Palmgren har inte tagit ställning till om processen borde stoppas i avvaktan på eventuellt beslut om folkomröstning.

– Det finns olika uppfattningar i partiet, så jag passar tills vidare på den frågan, säger han.

Ernst Herslow (FV), andre vice ordförande i tekniska nämnden, tänker hävda att den fortsatta processen om flytt av paviljongen bör avvakta.

– Det blir nog min linje, säger han.

Tidigare har sagts att ansökan om rivningslov och bygglov inte behöver behandlas politiskt utan kan skötas av tjänstemännen.

– Tjänstemännen vill nog ha politikerna i ryggen i och med att frågan blivit så infekterad, säger Herslow.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se