Gruppen-3a-328x120

Handelsområdet på norra T4 skrinläggs

Handelsområdet på norra T4 skrinläggs

Detaljplanen för det planerade nya handelsområdet vid Vankivavägen – Åhusvägen i Hässleholm skrinläggs tills vidare. Anledningen är att dagvattenhanteringen är för komplicerad och tar för lång tid att lösa. Biltema, den första av de tilltänkta stora butikskedjorna, kan dock få bygglov utifrån den gamla detaljplanen – om dagvattenfrågan kan lösas där.

Arbetet med den nya detaljplanen för handelsområdet Entré Hässleholm på norra T4, vid EM-möbler, skrinläggs. Foto: Urban Önell
Arbetet med den nya detaljplanen för handelsområdet Entré Hässleholm på norra T4, vid EM-möbler, skrinläggs. Foto: Urban Önell

Frilagt har tidigare berättat om miljönämndens synpunkter på dagvattenhanteringen i samrådet om den nya detaljplanen för fastigheterna Magasinet 1 och Intendenten 3 på norra T4.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Förorenat dagvatten från både handelsområdet Entré Hässleholm och det planerade bostadsområdet intill skulle kunna hota Almaåns tjockskaliga målarmusslor och flodpärlmusslor. Dessutom ansåg miljönämnden att ytterligare prover behövde tas på grund av misstänkta markföroreningar från den militära tiden. Oljeföroreningar har tidigare hittats där skola och bostäder nu planerades.

Vid byggnadsnämndens senaste sammanträde prioriterades detaljplanen ner från en etta till en trea på prioriteringslistan. Det betyder i praktiken att den skrinläggs.

Problemet är att den planerade exploateringen med fastigheter och parkeringsplatser lämnar för lite utrymme för dagvattenhanteringen. Almaån rinner alldeles intill och miljönämnden befarar att dagvattnet bräddar betydligt mer än vad som är acceptabelt. Dagvattnet bör därför renas på något sätt, förslagsvis genom fördröjningsdamm och oljeavskiljare vid större parkeringsytor, om det inte pumpas därifrån eller byggnationen vid ån begränsas.

Kom inte överens

Det skulle betyda att inte bara markägaren Brinova, som begärt den nya detaljplanen, måste bekosta dagvattenhantering på sin kvartersmark utan också att kommunal mark tas i anspråk och därmed belastas troligen Hässleholms vattens budget. Parterna kom inte överens om hur detta skulle lösas och därför prioriteras planen ner.

Enligt Robert Samuelsson, byggchef på stadsbyggnadskontoret, är det Brinova som får välja om man på sikt ändå vill gå vidare med den ändrade detaljplanen som möjliggör ett större handelsområde.

– Den gamla detaljplanen tillåter en mindre exploateringsgrad som kan fungera om det bara gäller Biltema, säger han.

Han menar också att Biltemas eventuella etablering kan vara avgörande för om det blir en fortsättning.

– Om inte Biltema kommer hit finns det kanske inte anledning att gå vidare med detaljplanen, det kostar en del pengar också, säger han.

Även om det bara är Biltema som etablerar sig krävs dock att dagvattenfrågan löses.

Byggnadsnämndens ordförande Leif Nilsson (S) vill inte säga att handelsområdet inte ska bli av.

– Vi ville köra planen vidare, men det ville inte Brinova på grund av att det tog för lång tid. Vi kom inte överens. Men vi får lösa det på längre sikt, säger han.

Biltema har inte lämnat in någon ny bygglovsansökan.

Pinsamt

Johan Kronquist, SD:s ledamot i byggnadsnämndens beredningsutskott, tycker att det hela är pinsamt.

– Vi vill ge möjlighet för företag att etablera sig i Hässleholm och vi kan erbjuda bredband, el, vatten och avlopp med mera, men dagvattenhanteringen kan vi inte lösa, säger han.

Hans tolkning är att problemet inte bara är tid utan också pengar. Dessutom var det mycket diskussion om höjden på Biltemas skylt.

– En tråkig historia, säger Johan Kronquist.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se