logga-ligg-tjock

Paviljongen till domstol och statsminister

Paviljongen till domstol och statsminister

Kampen för att rädda Officersparken och musikpaviljongen går vidare. Kommunfullmäktiges beslut att avslå SD:s motion om att revidera detaljplanen är nu överklagat till förvaltningsrätten, Leif Henningsson har skrivit brev till statsminister Stefan Löfvén och imorgon, lördag, fortsätter namninsamlingen för en folkomröstning.

Evert Storm, till vänster, Peter Alf och Leif Henningsson har överklagat kommunfullmäktiges beslut för att försöka rädda musikpaviljongen. Foto: Berit Önell
Evert Storm, till vänster, Peter Alf och Leif Henningsson försöker nu rädda musikpaviljongen genom ett överklagande av kommunfullmäktiges beslut. Foto: Berit Önell

Evert Storm, Peter Alf och Leif Henningsson har skrivit överklagandet och även begärt att Hässleholms kommun inte ska tillåtas företa några åtgärder i området under tiden målet handläggs.

Grunderna för överklagandet är flera. De handlar om att tomten sålts utan någon värdering, att den sålts med förlust och att kommuninvånarna därmed får subventionera köparens markanskaffning.

Tekniska nämndens befogenhet att fatta beslut om förlustaffären ifrågasätts, liksom mark- och exploateringschefen Jakob Ruters befogenhet att tala i kommunens namn.

Överklagandet tar upp att både länsstyrelsen och landsantikvarien har förklarat området som kulturhistoriskt värdefullt, men inte kan skydda det som byggnadsminne eftersom kommunen motsätter sig det.

Dessutom har kommunen i sitt förslag till fördjupad översiktsplan angett att området är värt att bevara.

– Om det överklagade beslutet inte upphävs kan området inte bevaras enligt översiktsplanen, skriver de klagande.

Leif Henningsson har också skickat brev till statsminister Stefan Löfvén om saken.

– Nu har dina partikamrater ställt till det, skriver Henningsson.

Han berättar i brevet kort om försäljningen och planerna på att flytta paviljongen.

– Om det går, annars rivs den.

Henningsson redogör också för hur ”tre gubbar” kämpat för att bevara parken och paviljongen genom att arrangera musikunderhållning och att de nu föreslagit att Europaforum ska använda den vid någon programpunkt.

– Ta gärna ett samtal med kommunstyrelsens ordförande Lena Wallentheim, skriver Leif Henningsson.

Han vågar knappt hoppas att Löfvén ska agera.

– Han kan väl inte göra något, men han bör få veta hur illa skött den här affären är, säger han.

Under lördagen finns ”paviljongens vänner” med namnlistor i Hässleholm och Vinslöv klockan 11-13.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se