Gruppen-3a-328x120

Näring från Hovdalas åkrar pumpas ut i åar

Näring från Hovdalas åkrar pumpas ut i åar

Näring från gödseln på åkrarna följer med när dräneringssystemet på Hovdala pumpar ut vatten i åarna.
Näring från gödseln på åkrarna följer med ut i Finjasjön när dräneringssystemet på Hovdala pumpar ut vatten i Tormestorpsån och Hovdalaån. Foto: Berit Önell

Fiskdöden i Tormestorpsån i förra veckan fick miljöchef Sven-Inge Svensson att spekulera om gödsling av åkrar för nära vattendraget.

Det kan vara värre än så. Stora volymer dräneringsvatten, inklusive näring från gödning, pumpas från fälten kring Hovdala ut i Tormestorpsån och Hovdalaån och vidare till Finjasjön. Så här års, när pumparna går för fullt, tillför de två som ägs av kommunala bolaget Hibab 6,1 kubikmeter i minuten, det vill säga 61 488 kubikmeter i veckan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Pumpstationerna trycker ut vattnet från dräneringen av Hovdalas åkrar i åarna.
Pumpstationerna trycker ut det näringsrika vattnet från dräneringen i åarna.

Det omfattande dräneringssystemet byggdes medan militären ägde Hovdalaområdet. På Hibabs mark mellan slottet och Tormestorpsån finns ett 100-tal brunnar. De två pumpstationerna, en vid Tormestorpsån och en vid Hovdalaån, trycker ut vattnet från markdräneringen i åarna.

Syftet under militärens tid var, liksom idag, att göra de vattensjuka markerna odlingsbara.

– Det är väldigt blött ändå. Dräneringen hjälper, annars hade man inte klarat att bruka åkrarna, säger Kent Johannesson, vd på Hibab.

Två lantbrukare arrenderar åkrarna av Hibab. För cirka 40 hektar var betalar de 22 000 respektive drygt 20 000 kronor per år.

– Det är låga avgifter, men vi har utgått ifrån Hushållningssällskapets värdering. Den grundar sig på markens bördighet och räknar även in begränsningar på grund av att det är vattensjukt och att här måste tas hänsyn till ett visst intrång från allmänheten, säger Johannesson.

I arrendekontrakten erinras också om att det inom delar av arrendeområdet kan finnas oexploderad ammunition. Åtgärder som att gräva och plöja sker på arrendatorns egen risk.

Enligt Kent Johannesson har någon begränsning av gödsling på åkrarna på grund av att dräneringssystemet pumpar ut näring i åarna och sjön aldrig varit på tal. Det trots att kommunen satsat många miljoner kronor på att restaurera den övergödda Finjasjön.

– Ingen har misskött sig, säger han och betonar att arrendatorerna måste följa de regler som finns för att inte mista stödrätter och EU-bidrag.

– Jordbruksverket kontrollerar det. Miljökontoret är lokal tillsynsmyndighet.

Kent Johannesson håller med om att Hibab som markägare skulle kunna besluta om större försiktighet, trots att inga krav ställts.

– Sven-Inge Svensson har inte pratat med mig, säger han.

Han påpekar att inga av de kontinuerliga mätningarna av vattenkvaliteten i Tormestorpsån visat att just jordbruket på Hibabs mark orsakat problem. Dock visar mätningarna att Tormestorpsån är det tillflöde som för med sig mest näring till Finjasjön.

Även under den militära tiden arrenderades fälten här ut för jordbruksändamål, de sista åren till samma arrendatorer som idag.

– Marken har brukats på samma sätt i många år, berättar Kent Johannesson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se