Gruppen-3a-328x120

Christer Jönsson vill göra åkrar till våtmark

Christer Jönsson vill göra åkrar till våtmark

Åkrarna mellan Hovdala slott och Tormestorpsån borde inte odlas, med tanke på all näring dräneringen av de vattensjuka markerna för ut i Finjasjön. Det anser Christer Jönsson (M), ledamot i miljönämnden i Hässleholms kommun och nyvald ordförande i Skånes Miljö- och Hälsoförbund.

– Det känns inte bra att odla där. Området skulle istället vara mycket lämpligt för en våtmark som fångar upp näringsämnena, säger han.

Näring från gödseln på åkrarna följer med när dräneringssystemet på Hovdala pumpar ut vatten i åarna. Foto: Berit Önell
Näring från gödseln på åkrarna följer med när dräneringssystemet på Hovdala pumpar ut vatten i åarna. Foto: Berit Önell

Skånes Miljö- och Hälsoförbund är en ideell förening med alla Skånes 33 kommuner som medlemmar. Den startade 1947 och har till syfte att anordna utbildningar i miljöfrågor för tjänstemän och politiker genom seminarier och studieresor.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är ansvarsfullt att bli ordförande, men det känns väldigt bra, säger Christer Jönsson.

Han ser fram emot viktiga uppdrag, närmast som moderator vid nästa utbildning som hålls i Glashuset i Hässleholm den 1 april. Temat är då vatten.

– Det behövs kompetensförstärkning och behovet kommer aldrig att bli mindre eftersom det ständigt kommer nya saker att sätta sig in i. Det här är något som betydligt fler än miljöförvaltningarnas tjänstemän borde ägna sig åt, säger Christer Jönsson.

Han känner till det militära dräneringssystemet på Hovdala, men har inte satt sig in i det i detalj.

– Vi får nog titta mer på det här. Området översvämmas ju också varje år och det blir förstås väldigt mycket extra näringsläckage, säger han.

Skyldighet sticka ut hakan

Han tror inte att det blir populärt att han tar upp frågan.

– Men jag tycker att jag har en skyldighet att sticka ut hakan, säger han.

Kommunala bolaget Hibab äger markerna där så här års totalt 6,1 kubikmeter vatten per minut pumpas från de vattensjuka åkrarna ut i Tormestorpsån och Hovdalaån. Vattnet innehåller näringsämnen från den gödsel som används på åkrarna där dräneringssystemet från militärtiden är mycket effektivt.

Hibabs vd Kent Johannesson känner inte till att någon begränsning av gödsling på åkrarna diskuterats. Hibab är dock representerat i Finjasjögruppen där gödsling och dränering som bidragande faktor till övergödning och algblomning diskuterats, dock inga förslag till restriktioner för åkrarna på Hovdala.

Vågar inte uttala sig

– Jag vågar inte uttala mig om det, men sex kubik i sekunden måste vara en rätt stor andel av det vatten som rinner ut i sjön från åarna, säger Mats Bengtsson, ordförande i Finjasjöns fiskevårdsförening.

Miljöchef Sven-Inge Svensson har tidigare sagt att flytgödsel på vattensjuka åkrar nära Tormestorpsån skulle kunna vara orsak till att cirka 1 000 mörtar dog där i förra veckan. Svensson vill ha tillbaka de bredare skyddszoner kring vattendragen som tidigare gällde.

Men varken han eller miljönämndens ordförande Agne Nilsson (C ) vågar säga något närmare om Hovdaladräneringens effekter på vattendragen.

Finjasjögruppen hade möte i måndags.

– Vi pratade om skyddszoner, vinterplöjd mark, båtmarksanläggning, provtagning med mera på kommunens mark, meddelar Sven-Inge Svensson som befinner sig på tjänsteresa i Stockholm.

Agne Nilsson säger att han hoppas att EU återinför sex meters skyddszoner kring vattendragen.

– All gödning är av ondo i närheten av vattendrag, säger han, men vill inte kommentera dräneringen förrän han satt sig in i saken.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se