torsjö live

Telia och kommunen gräver dubbelt i Stoby

Telia och kommunen gräver dubbelt i Stoby

Nu grävs det för fullt för fiber i Stoby. Sören Pedersen är arbetsledare för Ericsson som är Telias entreprenör. Foto: Berit Önell
Nu grävs det för fullt för fiber i Stoby. Sören Pedersen är arbetsledare för Ericsson som är Telias entreprenör. Foto: Berit Önell

Det grävs för fiber i Stoby. Men Telia och kommunen gräver dubbla gropar i villaområdena i Stoby. Det går inte att lägga ner kablar från båda entreprenörerna samtidigt eftersom kommunen svarade nej på Telias fråga om samförläggning.

Ute på plats sker arbetet dock i samförstånd.

– Det måste fungera praktiskt och vi vill inte ställa till för mycket olägenheter för de boende, säger Sören Pedersen, arbetsledare hos Ericsson som gräver för Telia.

-Vi samarbetar lite när det behövs, säger Lars-Ola Thurn som gräver för kommunens fiber.
-Vi samarbetar lite när det behövs, säger Lars-Ola Thurn som gräver för kommunens fiber.

Lars-Ola Thurn på TA Mark, som gräver för kommunens fiber, säger ungefär likadant.

– Det funkar bra, vi samarbetar lite när det behövs, förklarar han.

Det betyder bland annat att företagen samförlägger kablarna i de så kallade sticken, när en gata måste korsas. I övrigt visar de hänsyn till varandra och släpper fram den som börjat på en sida av en gata först.

– Ingen vill egentligen komma sist. Om vi gräver i de andras grop faller garantin på oss om något blivit fel. Men på vissa ställen måste vi göra så. Vi hade ju önskat att vi fått lägga ner kablar åt dem när vi grävt och de åt oss, förklarar Sören Pedersen.

Det är tredje veckan båda företagen arbetar här. De började gräva samma dag, men Telia hade beslutet klart redan i november.

Telia har cirka 100 beställningar i Stoby, vilket motsvarar 40 procent i området. Kommunen uppger nu samma procentsats på sin hemsida. Som Frilagt tidigare berättat var beställningsgraden inte så hög när kommunen i slutet på januari hastigt beslöt att Stoby skulle bli nästa utbyggnadsområde. Det var efter att det hade blivit känt att Telia skulle starta sin utbyggnad här.

Dikena grävs dock längs hela gatorna, så att de boende som ännu inte bestämt sig kan kopplas på senare. Totalt får 235 adresser i Stoby tillgång till fiber via Telia.

– De brukar ha en efterkampanj efter ett år då de som inte beställt tidigare kan ansluta sig, berättar Sören Pedersen.

När kablarna ska dras tvärs över vägen samarbetar entreprenörerna för att det ska fungera praktiskt.
När kablarna ska dras tvärs över vägen samarbetar entreprenörerna för att det ska fungera praktiskt.
Kunderna identifieras med olika färg på tomkablarna där fibern sedan ska blåsas in.
Kunderna identifieras med olika färg på tomkablarna där fibern sedan ska blåsas in.

Det som läggs ner nu är tomrör, dels matningskabel och dels kundkabel, med olika färg för olika kunder. Sedan ska fibern blåsas in i rören.

Ericsson ska även lägga ner fiber för Telia i Hässleholm, bland annat på Ljungdala och Kristinehem.

Linda Hernström, chef för Telias fiberaffär, tror att det behövs både privata och kommunala fiberprojekt i Sverige.

– Det är viktigt att vi får tillstånd på samma villkor. Vi är för samverkan och konkurrens, det är det som gör den digitala utvecklingen möjlig, säger hon.

Hon förklarar att Telia planerar vidare i Hässleholm, men vågar inte säga exakt vilket område som kommer härnäst.

– Vi är väldigt glada att vara igång med att gräva och fräsa i Hässleholms kommun. Stoby är första steget och sedan vill vi gärna fortsätta, säger Linda Hernström.

Hon menar att Hässleholms kommun har dålig tillgång till snabbt bredband.

– Bara åtta procent av invånarna i kommunen har tillgång till fiber, enligt den senaste kartläggningen som kom igår. Vi vill gärna hjälpa fler att få fiberanslutning, säger hon.

Cirka 100 fastigheter i Stoby har beställt fiber av Telia.
Cirka 100 fastigheter i Stoby har beställt fiber av Telia.

Hon konstaterar att Telia har stor erfarenhet av att äga och driva nät. Företaget är stort med en tredjedel av marknaden och hon försäkrar att det har en stark drifts- och underhållsorganisation.

– Men det finns 200 aktörer som bygger fiber idag och vi är en av dem, säger hon.

Telias fibernät är öppet, liksom kommunens, och även kommunikationsoperatören är öppen så att kunderna får valfrihet med tillgång till tjänster från olika företag.

Linda Hernström berättar att nya områden väljs ut utifrån bland annat intresse och byggförutsättningar.

Telia har markavtal i kommunen, men måste söka grävtillstånd för varje projekt.

Frilagt har sökt kommunens IT-strateg Ann Andersson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se