torsjö live

Även socialdemokrater vill ha folkomröstning

Även socialdemokrater vill ha folkomröstning

Den S-ledda kommunledningen är enig om att musikpaviljongen ska flyttas. Men flera socialdemokrater i Hässleholm vill ha folkomröstning om paviljongen. En av dem är tidigare kommunalrådet Bengt Andersson (S) som har skrivit på namnlistan.

Medan namninsamlingen fortsätter förbereder kommunen för en flytt av paviljongen. Tekniska nämndens arbetsutskott har nu beslutat att söka rivningslov och bygglov. Samtidigt arbetar tjänstemännen med att ta fram underlag för upphandling av en entreprenör för flytten.

Musikpaviljongens tid är kort. Nu går kommunen vidare med rivnings- och bygglov för att flytta den, samtidigt som allt fler stöder namninsamlingen för en folkomröstning. Bland dem finns socialdemokraten och tidigare kommunalrådet Bengt Andersson. Foto: Berit Önell
Musikpaviljongens dagar är räknade. Kommunen går vidare med rivnings- och bygglov för att flytta den, samtidigt som allt fler stöder namninsamlingen för folkomröstning, bland dem tidigare kommunalrådet Bengt Andersson (S). Foto: Berit Önell

På kommunens hemsida beskrivs planerna under rubriken Musikpaviljongens nya plats. Texten illustreras med skisserna från Mono arkitekter med förslag på placering inne på kaserngården.

– För att flytten ska kunna genomföras krävs rivningslov och bygglov, det finns nämligen ingenting som heter flyttlov, skriver kommunen som konstaterar att flytten är en omdiskuterad fråga.

Plats för nya bostäder, enligt detaljplanen som antogs 2009, är huvudskälet för att musikpaviljongen ska flyttas. Men kommunen argumenterar också för att den får ett mer skyddat läge med mindre buller från trafiken och då kan bli attraktivare som scen.

Hur flytten ska gå till och vad den kan kosta är fortfarande oklart.

– Vi letar nu efter någon som kan utföra flytten. Först när det är klart vet vi vilken metod som kan användas. Det är inte lätt att flytta gamla byggnader och paviljongen har ingen bärande konstruktion så det går inte att skjuta in något under den för att flytta den i ett stycke, säger Lars Olsson (C ), ordförande i tekniska nämnden.

Det betyder att den 100-åriga paviljongen måste ”monteras ner” och byggas upp igen, vilket inte heller är enkelt eftersom den inte är byggd i delar.

– Skulle det inte gå att använda några delar får vi bygga nya, vi behöver nog i vilket fall byta ut vissa bitar, säger Olsson.

Arbetsutskottet var enigt i sitt beslut om att söka erforderliga lov för flytten.

Hur lång tid det tar att förbereda flytten är oklart.

Över 1 600 personer har nu skrivit på för en folkomröstning i frågan. Tio procent av de röstberättigade invånarna krävs, det vill säga drygt 4 000 personer. På lördag fortsätter aktivisterna att ta emot namn på torgen, både i Hästveda och i Sösdala klockan 11-13. Namnlistor cirkulerar på olika håll och finns även tillgängliga bland annat på Kafé Verum i Hässleholm.

Bengt Andersson berättar att han ändrade uppfattning, från att ha tyckt att paviljongen bara stod och förföll med sönderslagna fönster, till att vilja bevara den på sin plats i Officersparken.

– När jag såg bilderna på det planerade nya huset tyckte jag inte alls att det passade in i miljön. Vi har rivit för mycket här. Nu måste vi se till att bevara någon gammal miljö, säger han.

Han tycker att de styrande politikerna ska lyssna på folket om det blir en folkomröstning.

– Om det ska vara någon mening med en folkomröstning så ska resultatet följas. Annars förlorar de själva på det, det är ändå folkets vilja det gäller. Vi är beroende av näringslivet också, men vi får inte bara tänka på det när frågan nu blivit så stor, säger han.

Annars kan han också förstå argumentet att kommunen ska hålla det den lovat näringslivet. Han tycker inte heller att tekniska nämnden kan kritiseras när den följt de direktiv som gällt.

– Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ska ändra förutsättningarna i så fall, säger han.

Egentligen tycker han att problemet borde ha lösts för länge sedan.

– Det kunde ha redats ut innan det gått så långt. Vad jag förstår kunde byggherren, åtminstone i ett tidigare skede, tänka sig att bygga någon annanstans, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se