Gruppen-3a-328x120

Föreslår försäkran om offentlighet

Föreslår försäkran om offentlighet

Politiker och tjänstemän i Hässleholms kommun borde skriva under en försäkran om att de förbinder sig att följa de lagar och förordningar som syftar till att främja öppenhet, pressfrihet och yttrandefrihet. Det anser Gruppen för oberoende press som skickat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

– Detta vore ju helt i linje med kommunens rutiner. Anställd vård- och omsorgspersonal får skriva på en försäkran där de förbinder sig att följa sekretesslagstiftningen, skriver gruppen.

Gruppen för oberoende press, som bildades i samband med demonstrationerna för pressfrihet i augusti 2014, föreslår nu att kommunens politiker och tjänstemän ska skriva under en försäkran om att bland annat följa offentlighetsprincipen. Foto: Urban Önell
Gruppen för oberoende press, som bildades i samband med demonstrationerna för pressfrihet i Hässleholm i augusti 2014, föreslår nu att kommunens politiker och tjänstemän ska skriva under en försäkran om att bland annat följa offentlighetsprincipen. Foto: Urban Önell

Gruppen för oberoende press, som bildades i samband med Norra Skåne-skandalen 2014, påminner om att kommunen under 2014 och 2015 fått upprepad kritik för brister i den offentliga förvaltningen, trots försäkringar från kommunledningens sida om att öppenhet och transparens ska råda.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Högsta förvaltningsdomstolen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern har framfört allvarlig kritik, som dessvärre inte omedelbart tycks ha förankrats i organisationen. Kommunen har klandrats bland annat för bristande respekt för offentlighetsprincipen och bristande rutiner för diarieföringen, skriver gruppen och nämner även att kommunen ”tillsammans med företrädare för den lokala pressen” tilldelades Föreningen grävande journalisters skampris Årets rullgardin 2014 för att ha hindrat allmänhetens insyn i den kommunala verksamheten.

Gruppen förklarar att syftet med dess förslag är att underlätta en kompetenshöjning när det gäller öppenhet och transparens. Ett förslag till hur en försäkran skulle kunna se ut bifogas. Den handlar bland annat om att se till att kommunala handlingar diarieförs utan dröjsmål och att offentliga handlingar lämnas ut skyndsamt samt att meddelarfriheten, efterforskandeförbudet och repressalieförbudet i grundlagen respekteras. Tjänstemän och politiker som inte är tillräckligt insatta ”i ovanstående, för demokratin så viktiga, spelregler” ska också förbinda sig att snarast inhämta nödvändig kunskap.

– Kommunens anseende på detta område behöver återupprättas, skriver gruppen.

I ett pressmeddelande meddelar gruppens företrädare också att de förväntar sig ett svar från samtliga partier.

– Vi utmanar de politiska partier som är representerade i fullmäktige i Hässleholm att ställa sig bakom vårt förslag, förklarar talespersonerna Gert Jacobsson, Henrik Hedman och Lars Nord.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se